gallery-5
INZA GeoBIM
Digitalni model integrisanog upravljanja rizicima na kritičnoj infrastrukturi (Faze: Projektovanja, Izgradnje i Održavanja)
slide-2
DIGITALNA HSE RJEŠENJA
Zdravlje-Zaštita-Okolina
slide-3
Istraživanje i Razvoj
Mi razvijamo i implementiramo Istraživačke projekte
gallery-8
INZA Inžinjering
Projekti energetske efikasnosti, rješenja za obnovljivu energiju vjetra i sunca
gallery-4
INZA Požarni Laboratorij
Akreditovana laboratorija za ispitivanje i certifikaciju

O NAMA

Unapređujemo koordinaciju i efikasnost projekata

Primjenjujemo inovativna digitalna rješenja na projektima na kojima timovi sarađuju na modeliranju informacija o izgradnji i održavanju (BIM), orkestrirajući podatke iz više sistema u geoprostornom kontekstu.

Our team collaborates with  clients, across  our 3 offices, which are in Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro and project offices in  Croatia, North Macedonia, ALbania, UAE and Qatar. Architecture, engineering, programming  and planning teams explore projects and issues in easy-to-use web-based experience. Our custom-tailored solutions consist of  integrated documentation, engineering consulting and apps for enhanced risk control and project efficiency.

INZA GeoBIM

Rad na
ekskluzivnim projektima

INZA Group je razvio digitalni model integrisanog upravljanja rizicima (pametno upravljanje informacijama) za potrebe Kliničkog centra "Srbija" u Beogradu. Ovaj BIM-AEC-MEP model sadrži sljedeće faze: arhitektonsko-građevinsku, HVAC, elektro, medicinske i nemedicinske discipline, namještaj, medicinske uređaje i opremu, električne uređaje i sanitarija, sigurnosne sisteme, energetsku efikasnost i fasade.

Green tower je stambeno-poslovna zgrada koja će biti u Sarajevu. Kroz BIM će se upravljati cijelim projektom od samog projektovanja, preko izvođenja radova do održavanja objekta. Poslovni prostor planiran je u prizemlju zgrade, dok je ostatak objekta namjenjen za stanovanje.

Testimonials

Šta naši
klijenti kažu

Implementacija aplikacije zasnovane na GIS platformi za infrastrukturu autoputa Bar-Boljare, poddionica Smokovac-Mateševo ​​i snimanje infrastrukture autoputa korištenjem 3D mobilnih Mapping tehnologija. Veoma smo zadovoljni kvalitetom rada, kao i profesionalnošću zaposlenih.
CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION
Izrada Procjene ranjivosti teritorije Brčko Distrikta BiH (koja uključuje i identifikaciju, analizu i ocjenu opasnosti po kritičnu infrastrukturu Brčko Distrikta BiH). Usluge su izvršene u cjelosti, u dogovorenom roku, obimu i kvalitetu.
Brčko District of B&H
Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija, periodični pregled i ispitivanje sistema za dojavu požara, ispitivanje uslova radnog okruženja, periodični pregled panik rasvjete, ispitivanje protivpožarnih zaklopki, obuka ZOP i ZNR, obavljeni su u cjelosti, u okviru dogovorenog vremena, obima i kvaliteta.
Konzum, Sarajevo

PORTFOLIO

Naši najnoviji
Projekti

Saradnici i tehnički konsultanti, INZA Grupe uspješno realizuje projekte:

“Projekat oporavka od poplava Svjetske banke 2014” za procjenu ranjivosti na prirodne i druge katastrofe i jačanje kapaciteta zaštite i spašavanja u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

“IPA I – Prekogranična saradnja u oblasti zaštite od požara između Bosne i Hercegovine i Crne Gore”,

“IPA II – EU za bolju civilnu zaštitu Bosne i Hercegovine” za razvoj digitalnog modela integrisanog upravljanja rizicima zaštite i spašavanja i zaštite od požara u 15 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini

partners

NAŠI KLIJENTI I PARTNERI

LATEST NEWS

GLAVNI UVIDI
AKTUELNIH INDUSTRIUA

Ostanimo u kontaktu

Kontakt

Bosna i Hercegovina

Telefon (387)33-777-400
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa

Srbija

Telefon (381)113 692-727
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa

Crna Gora

Telefon (382)68-865-897
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa

Radno vrijeme
Ponedjeljak - petak 8.00 - 16.00 h    BS-HR-SR