PORTFOLIO

Naši projekti

Grupacija INZA ima izutetno iskustvo u implementaciji projekata sa više od 50 godina rada. INZA Grupa implementira projekte u oblastima GeoBIM, HSE i R&D. Kao koaplikanti i tehnički konsultanti regionalnih nacionalnih vlasti, u procesu smo implementacije projekata:
„IPA I – Prekogranična jadranska zaštita šuma u jadranskoj regiji“, „IPA II – Uspostavljanje i jačanje mehanizma civilne zaštite u Bosni i Hercegovini“, „IPA II – Prekogranična zaštita od požara sa Crnom Gorom“, i mi smo također učesnici projekta: „IPA II – Uspostavljanje i jačanje Mehanizma civilne zaštite u Republici Srbiji“. Članovi smo više stručno-tehničkih komisija u regionu i EU, kao i ovlašteni sudski advokati za procjenu štete.

Ostanimo u kontaktu

Kontakt

Bosna i Hercegovina

Telefon (387)33-777-400
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa

Srbija

Telefon (381)113 692-727
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa

Crna Gora

Telefon (382)68-865-897
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa

Radno vrijeme
Ponedjeljak - petak 8.00 - 16.00 h    BS-HR-SR