Na Internacionalnom Burch univerzitetu uspješno održana konferencija o upravljanju rizicima u tunelima na saobraćajnoj infrastrukturi.

Na Internacionalnom Burch univerzitetu, održana je stručno-naučna konferencija na temu „Otpornost kritičnih subjekata- upravljanje rizicima u tunelima na saobraćajnoj infrastrukturi“. 

Organizatori konferencije bili su: INZA Group, IBU Univerzitet Sarajevo i EFECTIS Group, pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Konferencija je bila podijeljena na dva radna panela.

Učesnici prvog panela bili su: Akademik prof. dr. Nedžad Korajlić, redovni profesor sarajevskog univerziteta, direktor centra za ljudska prava pomenutog univerziteta i predsjednik Naučnog Vijeća Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, Dr.sc. Edin Garaplija, predsjednik naučnog vijeća INZA Group-e, Dr.sc. Radislav Jovičić, predstavnik Ministarstva sigurnosti, član radne grupe Vijeća Ministara BiH za donošenje zakona o otpornosti kritičnih subjekata u skladu sa dobrim praksama EU, Mr. Vahidin Munjić, direktor Uprave policije Federalnog MUP-a, Mr. Slaven Rošić, član radne grupe za donošenje Zakona o zaštiti kritične infrastrukture u RS i Daniel Joyeux, predsjednik EFECTIS Group-e.

Sudionici drugog panela bili su: Msc. Aleksandra Malinović, predstavnica Republičke Uprava Civilne Zaštite RS, Prof. dr. Sanin Džidić, redovni profesor na Građevinskom odsjeku Tehničkog fakulteta u Bihaću i Internacionalnom BURCH Univerzitetu, Msc. Ilker Ibik, CEO EFECTIS Group-e, Msc. Senid Osmanković, CEO INZA Group-e, Msc. Haris Delić, šef službe sigurnosti KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, Msc. Nedjeljko Bogdan, predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH i Msc. Mladen Mrkaja, pomoćnik ministra sektora za informatiku i telekomunikacione sisteme.

Msc. Ilker Ibik, CEO EFECTIS Group-e, započeo je drugi panel zanimljivom prezentacijom o zaštiti tunela od požara.

Naglasio je da prema njegovom mišljenju, svaka zemlja treba imati vlastitu politiku, te da Bosni i Hercegovini ne trebaju velike promjene, samo podrška drugih država.

U većini stavova su se složili i ostali panelisti, zaključujući da je nužno donošenje zakonske regulative na području oba entiteta i Brčko distrikta, naglašavajući važnost kritičkog segmenta i više rada u interesu javnosti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

BS-HR-SR