NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD I CENTAR ZA EDUKACIJU I OBUKU

Inza ima veliko iskustvo u istraživanju i razvoju sa multidisciplinarnim timom. U svom naučnoistraživačkom radu koristimo Autodesk platformu za kreiranje BIM(Building Information Modeling)7D modele za upravljanje rizikom izgradnje i održavanje kritičnih infrastrukturnih projekata. Takođe, koristimo IT rješenja za simulaciju i razvoj scenarija požara na bliskim i otvorenim prostorima (FDS – Fire Dynamic Simulator), kao i evakuaciju ljudi iz specifičnih područja (EVAC). Ove  IT platforme slijede direktivu INSPITE 2007/2/EZ o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije i GDPR direktivu za zaštitu korištenja i distribucije ličnih podataka.

 

Centar za Edukaciju i Trening INZA je akreditovan od strane Ministarstva obrazovanja Bosne i Hercegovine za razvoj ljudskih resursa i specijalizacijuu širokom području zaštite i spašavanja. Posjeduje modernu opremu i omogućava DLS(Distance Learning System)

 

NAUČNA MREŽA


OSIGURANJE KVALITETA

Integrisani pristup standardima čini nas pouzdanim poslovnim partnerom u lancu nabavke proizvoda i usluga. U svom poslovanju imamo potpuno uspostavljen sistem upravljanja, ljudskih resursa i tehnološkog procesa, sa posebnom pažnjom na zaštitu životne sredine, zaštitu od požara i zaštitu i zdravlje na radu. Sistem upravljanja informacijama zaštićen je najvišim svjetskim standardima poslovanja, a u svom radu, kao društveno odgovorna kompanija, slijedimo standarde zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i upravljanja energetskom efikasnošću.

BS-HR-SR