GeoBIM digitalizacija Klinički centar

GeoBIM digitalizacija

Klinički centar u Beogradu, Srbija

Opšti ciljevi:

- Prostor: 500.000 m2

- Digitalne tačke: 350.000

Glavni rezultati:

- Digitalni 7D model;

- Bilans energetske efikasnosti.

Izrada BIM modela statusa izvršenja, izrada naprednog (poboljšanog) BIM modela objekata, studija održavanja objekta Novog Kliničkog centra Srbije u Beogradu.

BS-HR-SR