PROCJENA RANJIVOSTI BRČKO DISTRIKTA OD PRIRODNIH I DRUGIH NEPOGODA


HSE Digitalizacija


Distrikt Brčko, Bosna i Hercegovina


Opšti ciljevi:


  • Populacija: 85.000
  • Prostor: 500 km2

Glavni rezultati:


  • Interoperabilnost sektora sigurnosti i spašavanja;
  • Izgradnja kapaciteta pripravnosti.

BS-HR-SR