INZA GROUP COVID-19 GIS RJEŠENJA

GIS I COVID-19

Za efikasno upravljanje bilo kojom društveno-ekonomskom situacijom ili fizičko-geografskim procesom, ključno je imati pravovremeno poznavanje informacija na osnovu kojih se može adekvatno i u realnom vremenu reagovati u skladu s potrebama. Ovo pravilo nikada nije bilo važnije nego u vrijeme pandemije korona virusa, kada od pravovremenog prikupljanja informacija zavisi brzina širenja bolesti, stepen ugroženosti cjelokupnog stanovništva određene zemlje, u cjelokupnoj populaciji planete na Zemlji. S obzirom na zaraznu bolest sa kojom se čovječanstvo suočava, a koja se lako prenosi s čovjeka na čovjeka i koja je u ozbiljnim procentima smrtonosna, upravljanje krizama zavisi od prikupljanja i razmjene informacija do izvršavanja operativnih zadataka na terenu, ona mora biti sistemsko i kontrolisano brzim informacijama sistemom razmjene, sa mogućnošću filtriranja podataka po određenim kategorijama korisnika. 

Inženjeri INZA Grupe razvili su softver za upravljanje rizicima za borbu protiv koronavirusa. Softver je baziran na digitalizaciji procesa razmjene informacija, analize i evaluacije, što omogućava brzo i efikasno djelovanje u vanrednim situacijama. Digitalizacija sistema za upravljanje informacijama o pandemiji korona virusa bazirana je na softveru koji omogućava interaktivnu razmjenu informacija pomoću aplikacija, koje pohranjuju podatke na server, gdje se analiziraju i obrađuju, te prikazuju u realnom vremenu statistički i na interaktivnim kartama korištenjem aplikativnih rješenja.

BS-HR-SR