EU ZA BOLJU CIVILNU ZAŠTITU U BOSNI I HERCEGOVINI

DRM digitalizacija

Mehanizam civilne zaštite u BiH

Opšti ciljevi:

- 15 općina;

- Kritična infrastruktura;

- Mapiranje rizika, uticaja i kapaciteta.

Glavni rezultati:

- GIS baza podataka;

- Interoperabilnost i efikasnost stakeholdera

INZA je u saradnji sa Udruženjem za upravljanje rizicima AZUR izradila studije iz oblasti i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini i digitalizacije DRM-a. Prema metodologijama Evropske unije, do sada je urađena izrada planova i procjena rizika od prirodnih i drugih nesreća, zaštite od požara za 15 općina u BiH.

BS-HR-SR