Trening za upravljanje projektima

INZA Grupa nastavila je s kontinuiranom edukacijom. Dvodnevna radionica upravljanja projektima bila je jedinstvena prilika za učesnike da steknu sveobuhvatno razumijevanje i mekih vještina i alata neophodnih za uspješno upravljanje projektima. Prvi dan je omogućio učesnicima da razviju komunikacijske, liderske i vještine rješavanja problema, dok je...

BS-HR-SR