Naše Usluge

INZA Group je bazirana na konceptima prevencije-spremnosti-odgovora. Naša uspostavljena mreža servis timova u Bosni i Hercegovini,Srbiji i Crnoj Gori garantira profesionalne odgovore i usluge.

 

            INZA GEOBIM

Koristeći godine iskustva , potrebne u mnogim uspješnim implementiram projektima u polju prostornog planiranja i industrijske zaštite, eksperti INZA group-e su razvili inovativni digitalni model kritične infrastruktura rizik menadžmenta, bazirano na GIS i BIM platformama za identifikaciju,analizu i evaluaciju prostornih i inžinjerskih podataka.
INZA GeoBim pruža prostorni momenat za 7D modele podataka, uzimajući u obzir 3D-dizajn, 4D-vrijeme, 5D-finansije, 6D-energiju, 7D-sigurnost i potrebe servisa raznih grupa investitora i projekt implementatora, koji smo mi klasifikovali u pratećim partner grupama:
INZA GeoBim-Zdravlje
INZA GeoBIM-Energija
INZA GeoBIM-INFRA
INZA GeoBIM- Rezident
INZA GeoBIM-Industrija

               INZA Inžinjering

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

U skladu sa setom evropskih EURATOM direktiva i uspostavljanjem okvira civilne zaštite UCPM-a, INZA integriše, analizira, izračunava i predlaže mjere za upravljanje svim potencijalnim rizicima od prirodnih i drugih katastrofa, uključujući poplave, zemljotrese, klizišta i druge prirodne katastrofe. nezgode, kao i incidenti uzrokovani ljudskim nemarom. 

Zaštita na poslu

Okvirna direktiva Vijeća Evropske unije 89/391/EEC propisuje opća načela u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu: „To su primjena općih principa koji se odnose na rizike na radu, mjere za osiguranje sigurnosti i zdravlja, otklanjanje rizika. i druge opasnosti, nezgode, prijavljivanje, savjetovanje, učešće radnika i njihovih predstavnika i njihova obuka, kao i opće smjernice za primjenu ovih principa. Zakonima o zaštiti na radu u BiH (FBiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt), Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji definisan je okvir rada i obaveze poslodavaca i zaposlenih u pogledu zaštite i zaštite na radu, sigurnosti opreme i mašina, i uslove rada i radnu sredinu. INZA jedina u regionu ima licence za zaštitu na radu na teritoriji cijele BiH i Srbije

Geografski Infomativni sistem

Okvirna direktiva Vijeća Evropske unije 89/391/EEC propisuje opća načela u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu: „To su primjena općih principa koji se odnose na rizik na radu, mjere za osiguranje sigurnosti i zdravlja, otklanjanje rizika. i druge opasnosti, nezgode, prijavljivanje, savjetovanje, učešće radnika i njihovih predstavnika i njihova obuka, kao i opće smjernice za primjenu ovih principa. Zakonima o zaštiti na radu u BiH (FBiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt), Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji definisan je okvir rada i obaveze poslodavaca i zaposlenih u pogledu zaštite i zaštite na radu, sigurnosti opreme i mašina, i uslova rada i radnu sredinu. INZA jedina u regionu ima licencu za zaštitu na radu na teritoriji cijele BiH i Srbije

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizikom je identifikacija, procjena, određivanje prioriteta, koordinacija i isplativa alokacija resursa za minimiziranje, praćenje i kontrolu mogućnosti ili uticaja neželjenih događaja i maksimiziranje postizanja očekivanog uspjeha. Upravljanju rizicima pristupa se metodički tako da se identifikuju sve značajne aktivnosti, a identifikuju i kategorizuju svi rizici koji proizilaze iz ili u vezi sa tim aktivnostima. Dio sistema upravljanja rizikom je analiza, procjena i evaluacija rizika.

Žaštita od požara

U skladu sa Zakonima o zaštiti od požara u Bosni i Hercegovini (Zakoni o zaštiti od požara u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta) i Zakonu o zaštiti od požara u Republici Srbiji, kao i brojnim podzakonskim aktima, INZA je jedina u regionu licencirana na području cijele BiH i Srbije za pružanje kompletnih usluga zaštite od požara. Od projektovanja i planiranja, pa sve do pružanja usluga i kontrolnih pregleda funkcionalnosti sistema aktivne zaštite od požara.

               INZA HSE

Koristeći višedecenijsko iskustvo stečeno u brojnim uspješno realiziranim projektima iz područja uređenja prostora i industrijske zaštite, stručnjaci INZA Grupe razvili su HSE digitalni inovativni model integriranog upravljanja rizicima na kritičnoj infrastrukturi.
Ovaj poboljšani preventivni pristup, koji prati zahtjeve standarda ISO 9001, 14001, 45001 i 31001 u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, temelji se na GIS i BIM platformama za identifikaciju, analizu i evaluaciju prostornih i inženjerskih podaci.
INZA HSE digitalna rješenja pomažu investitorima i realizatorima da grade i upravljaju kritičnim infrastrukturnim projektima za preventivno upravljanje rizicima u fazama projektne dokumentacije, izgradnje i implementacije tehnologije, te organizacije službi zaštite i spašavanja, koje smo svrstali u sljedeće grupe partnera:
INZA HSE-ZDRAVLJE
INZA HSE-ENERGIJA
INZA HSE-INFRA
INZA HSE-REZIDENT
INZA HSE-INDUSTRIJA

               INZA R&I CENTAR

Koristeći višedecenijsko iskustvo stečeno u mnogim uspješno realizovanim projektima u oblastima laboratorijskih ispitivanja i certificiranja u oblastima tehničko-tehnoloških ispitivanja i analiza, savjetovanja o sigurnosti i specijalističkih obuka, stručnjaci INZA Grupe razvili su akreditovanu laboratoriju i inspekcijsko tijelo u skladu sa EN ISO/IEC standardima 17025 i 17021.
Istraživački kapaciteti INZA Grupe pomažu inovatorima da razviju ideje iz različitih znanstvenih područja, povezujući ih u jedinstveno znanstveno i digitalno središte kroz koje dijele stečena znanja i iskustva sa sličnim znanstvenim i inovacijskim hubovima širom svijeta.
Posebno smo ponosni na našu INZA akademiju u kojoj razvijamo pametne kadrove za specijalizirane atraktivne poslove u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije (RI S3) i digitalnom transformacijom, zasnovanom na održivoj kružnoj ekonomiji i otpornosti na klimatske promjene.

                               "INZA Lab" Akreditovana laboratorija za testiranje i certifikaciju

INZA lab Scope Akreditacija

U 2010. godini, u skladu sa najnovijom CPR regulativom EU 305/2011, za građevinske proizvode, MLA i EA akreditaciju, te prema EN ISO/IEC 17025 standardu, INZA je uspješno završila proces akreditacije, a 2013. godine reakreditirala metode ispitivanja u oblasti ispitivanja termodinamičke otpornosti i reakcija na vatru građevinskih proizvoda i elemenata građevinskih konstrukcija, vrata, prozora, pregradnih nosivih i nenosivih zidova, opterećenih i neopterećenih plafona, plafona, panela, PP ventila i dimnjaka.

Sve INZA laboratorijske metode su akreditovane prema EN i JUS standardima, što je čini jedinstvenom u regionu. Partner smo svim stranim proizvođačima građevinskih proizvoda i njihovim zastupnicima i distributerima na tržištu BiH koji svoje proizvode plasiraju u sistem kvaliteta i kojima izdajemo ocjene usaglašenosti.

Laboratorija za ispitivanje vrši ispitivanja, prema evropskim metodama (standardima), na provalnost (otpornost na provalu) prozora, vrata i drugih elemenata za zatvaranje otvora.

"INZA Lab"- testna laboratorija (Sarajevo)- nalazi se na spisku akreditiranih tijela za ocjenjivanje usklađenosti pod rednim brojem 16.

http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Spisak-akreditiranih-tijela.pdf

Akreditovane metode

        • JUS U.J1.160 / 1986 — Tehnički zahtjevi za zaštitu od požara u građevinarstvu — Ispitivanje otpornosti vrata i drugih elemenata za zatvaranje otvora u zidovima;
        • JUS U.J1.090 / 1986 — Tehnički zahtjevi za zaštitu od požara u građevinarstvu — Ispitivanje vatrootpornosti zidova;
        • JUS U.J1.110 / 1986 — Tehnički zahtjevi za zaštitu od požara u građevinarstvu — Ispitivanje vatrootpornosti međuspratnih konstrukcija;
        • BAS EN 1364-1: 2016 — Ispitivanja otpornosti na vatru za nenoseće elemente — Dio 1: Zidovi;
        • BAS ISO 3009:2007 – Ispitivanja otpornosti na vatru – Elementi građevinske konstrukcije – Ostakljeni elementi;
        • BAS EN 13501-2: 2017 — Klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema njihovom ponašanju prema požaru — Dio 2: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja otpornosti na vatru, isključujući ventilacione sisteme.

Akreditovane metode u polju protivpožarne reakcije su :

        • BAS EN ISO 11925-2: 2011 — Testovi protivpožarne reakcije
        • Eksplozivni proizvodi u dodiru sa vatrom
        • Part 2: Test plamena sa jednim izvorom
        • BAS EN 13501-1+A1:2010 – Klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema njihovim požarnim svojstvima – Dio 1: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar

“INZA KT” – Akreditovano kontrolno tijelo za kontrolu sistema i uređaja za zaštitu od požara u skladu sa zahtjevima standarda ISO 17020

“INZA KT” je akreditovano Kontrolno tijelo u skladu sa zahtevima standarda ISO 17020, koje je u nacionalnom sistemu akreditacije Republike Srbije od 2020. godine i koje svoj posao obavlja u skladu sa obimom akreditacije, i to:

– Upravljanje instalacijama i uređajima za automatsku detekciju i alarmiranje požara,

Upravljanje instalacijama hidrantskih mreža za gašenje požara

Upravljanje prenosnim protivpožarnim aparatima

Kontrolno tijelo INZA Beograd je lider u pružanju usluga kontrole u Beogradu i okolini, prepoznatljiv i poželjan partner širokom spektru korisnika usluga kontrole širom Srbije sa:

– zadovoljavanje najviših zahtjeva korisnika, pružanjem najkvalitetnijih usluga kontrole,

– pružanje usluga kontrole najvišeg kvaliteta, gdje će želje naših korisnika biti naš vodič,

– ispunjavanje specifičnih zahtjeva svakog korisnika, brzo i kvalitetno odgovaranje na zahtjev,

– stalna briga o resursima, sigurnosti i zdravlju korisnika i zaštiti životne sredine, sa željom da naziv našeg kontrolnog tijela bude sinonim za dokazano i uspješno poslovanje.

O akreditovanju kontrolnog tijela možete pronaći na linku ispod:

http://www.registar.ats.rs/predmet/1158

Kontaktirajte naš tim

Za rješenja po mjeri

Ako trebate savjet ili podršku za vaš projekat kontaktirajte naš tim za razvoj projekata i saradnju 

INZA GeoBIM

Geo mapiranje
BIM modeliranje
Razvoj projekta
Konsultacije

INZA R&I

Istraživački projekti
Horizon projekti
Testiranje
Laboratorija

partners

NAŠI KLIJENTI I PARTNERI

LATEST NEWS

GLAVNI UVIDI
AKTUELNIH INDUSTRIUA

Ostanimo u kontaktu

Kontakt

Bosna i Hercegovina

Telefon (387)33-777-400
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa

Srbija

Telefon (381)113 692-727
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa

Crna Gora

Telefon (382)68-865-897
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa

Radno vrijeme
Ponedjeljak - petak 8.00 - 16.00 h  BS-HR-SR