INZALab ekstenzije i ekspanzije akreditacija

Sa zadovoljstvom obavještavamo naše klijente, ali i sve zainteresirane da je akreditovana “INZAlab”-Ispitna laboratorija uspješno završila aktivnosti vezane za BATA ocjenu u cilju proširenja i proširenja oblasti akreditacije, koja je sprovedena u jula i avgusta 2022. godine, čime je potvrđen status akreditovane laboratorije za ispitivanje.

Ocjenjivači BATA-e analizirali su rezultate evaluacije Ispitne laboratorije i na osnovu prijedloga BATA-e donijeli sljedeću odluku:

U nastavku

Na osnovu odgovora organa o sprovođenju korekcija i/ili korektivnih radnji od 23.08.2022. i priloženim dokumentima, Evaluacioni tim je dao sljedeće mišljenje:

-ispravke i/ili korektivne radnje su efektivno sprovedene za neusaglašenosti ES/01, ES/02, ES/03, ES/04, AK/05, AK/06, AK07 i AK/08, a provjera efikasnosti je izvršena na osnovu izdatih priloženih dokumenata.

Konačna preporuka Tima u vezi produženja akreditacije i obrazloženje:

Proširiti akreditaciju za potrebno područje akreditacije

Ova odluka je donešena 8. septembrath, 2022.

U nastavku

Na osnovu odgovora organa o sprovođenju korekcija i/ili korektivnih radnji od 23.08.2022. i priloženim dokumentima, Evaluacioni tim je dao sljedeće mišljenje:

– efektivno su sprovedene ispravke i/ili korektivne radnje za neusaglašenosti ES/01, AK/02, AK/03, AK04 i AK/05, a na osnovu priloženih dokumenata izdata je provjera efektivnosti.

Konačna preporuka Tima u vezi produženja akreditacije i obrazloženje:

Proširiti akreditaciju za potrebno područje akreditacije

Ova odluka je donešena 8. septembrath, 2022.

Akreditovani “INZAlab”-Ispitni laboratorij sada ima mnogo veći broj akreditovanih standarda (metoda) za ispitivanje i klasifikaciju, pomoću kojih može testirati i klasifikovati proizvode na otpornost na vatru i reakciju na vatru.

Moguće je testirati i klasifikovati proizvode u akreditovanom području radi plasmana na domaćem i stranom tržištu (u skladu sa EA MLA i ILAC-MRA sporazumima):

Vrata i prozori

– Elementi za zatvaranje i elementi koji se mogu otvarati, te kapci za otvore u zidovima,

– Plafoni, nenapregnuti plafoni,

Zidovi (popunjeni i nepopunjeni).paneli,

– Međuspratne i krovne konstrukcije (opterećene),

– Ostakljeni elementi,

Konstrukcije proizvoda, materijala i elemenata

Kao i klasifikaciju svih proizvoda ispitanih na otpornost na vatru i reakciju na vatru u skladu sa standardima (metodama): BAS EN 13501-1:2020, BAS EN 13501-2:2017 i BAS EN 13501-5:2017.

Standardi (metode) akreditovane od strane Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine BATA:

 • BAS EN ISO/IEC 17025:2018,
 • JUS U.J1.160/1986,
 • BAS EN 1634-1+A1:2019,
 • BAS EN 13501-2:2017,
 • JUS U.J1.110/1986,
 • BAS EN 1364-2:2019,
 • BAS EN 1364-1:2016,
 • JUS U.J1.090/1986,
 • BAS EN 1365-1:2014,
 • BAS EN 1365-2:2015,
 • BAS CEN/TS 1187:2013,
 • BAS EN 13501-5:2017,
 • BAS ISO 3009:2007,
 • BAS EN ISO 11925-2:2021,
 • BAS EN 13501-1:2020,
 • BAS EN 1363-1:2021,
 • BAS EN 1363-2:2004,
 • BAS ISO 834-1:2007, and
 • BAS ISO 834-1/A1:2013.

Podsjetimo, oznaka potpisnika EA MLA i ILAC-MRA na certifikatima i izvještajima koje izdaju akreditovana tijela za ocjenjivanje usklađenosti (Test laboratorije) predstavlja svojevrsni „pasoš za trgovinu“. Zahvaljujući ovom sporazumu, nema potrebe za ponovnim ispitivanjem proizvoda ili usluge u svakoj zemlji u kojoj se proizvod ili usluga uvozi i prodaje. Dakle, nakon obavljenih ispitivanja i izdate dokumentacije od strane Laboratorije za ispitivanje, klijenti mogu plasirati svoje proizvode na tržište EU i cijelog svijeta, odnosno u zemlje koje su potpisnice EA MLA i ILAC-MRA sporazuma. EA MLA i ILAC-MRA pružaju okvir za postizanje cilja „Akreditovan jednom, prihvaćen svuda“. Ovo je značajan doprinos slobodnom kretanju roba i usluga u Evropi i širom svijeta, a vjerujemo da naši klijenti već koriste sve prednosti ovog sporazuma.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

BS-HR-SR