Naše usluge

Naše
usluge

The INZA Group is based on the concept of prevention – preparedness – response. Our established network of service teams in Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro guarantee the professional response and services.

 

            INZA GEOBIM

Koristeći višedecenijsko iskustvo, stečeno u mnogim uspješno realizovanim projektima iz oblasti prostornog planiranja i industrijske zaštite, stručnjaci INZA Grupe razvili su inovativni digitalni model upravljanja rizicima kritične infrastrukture, zasnovan na GIS i BIM platformama za identifikaciju, analizu i evaluaciju prostornih i inženjerskih podataka.
INZA GeoBIM daje prostorni zamah 7D modeliranju podataka, uzimajući u obzir 3D-dizajn, 4D-vrijeme, 5D-finansije, 6D-energiju, 7D-sigurnost i servisne zahtjeve različitih grupa investitora i implementatora projekta, koje smo svrstali u sljedeće partnerske grupe:
INZA GeoBIM – ZDRAVLJE
INZA GeoBIM – ENERGIJA
INZA GeoBIM – INFRA
INZA GeoBIM – STAMBENI
INZA GeoBIM – INDUSTRIJA

               INZA INŽINJERING

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

U skladu sa setom Evropskih direktiva EURATOM i uspostavom UCPM okvira civilne zaštite, INZA svim svojim stručnim kapacitetima integriše, analizira, proračunava i predlaže mjere za upravljanje svim potencijalnim rizicima od prirodnih i drugih nesreća, uključujuci rizike od poplava, zemljotresa, klizišta, i drugih prirodnih nesreća, kao i incidenata izazvanih ljudskim nemarom. 

ZAŠTITA NA RADU

Okvirnom direktivom Vijeća Evropske unije 89/391/EEC propisana su opća načela u oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu: „Riječ je o primjeni općih načela koja se odnose na profesionalne rizike, mjere za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja, uklanjanje rizika i drugih opasnosti, nezgoda, izvještavanje, savjetovanje, participaciju radnika i njihovih predstavnika te njihovo osposobljavanje, kao i na opće smjernice za ostvarenje navedenih načela. Zakonima o zaštiti na radu u BiH (FBiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu), Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji su definisani okviri rada i obaveza poslodavaca i uposlenika u pogledu zaštite/bezbjednosti na radu, sigurnosti opreme i mašina za rad, te uslovima rada i radne sredine. INZA jedina u regionu ima licence za bavljenje zaštitom na radu na čitavom prostoru BiH i Srbije.

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM

Geografski informacijski sistem (GIS) je platforma za prikupljanje, skladištenje, upravljanje, predstavljanje i analizu podataka koja integrira sve vrste podataka kroz klaster informacija iz kojega dobijamo najbolja rješenja. Posjeduje mogućnost analiziranja prostorne lokacije i organizacije informacija, te vizualizacije pomoću interaktivnih mapa i 3D prikaz.

UPRAVLJANJE RIZICIMA

Upravljanje rizikom je identifikacija, procjena, određivanje prioriteta, koordinacija i isplativo raspoređivanje resursa radi minimiziranja, praćenja i kontrole mogućnosti ili utjecaja štetnih događaja i maksimiziranje ostvarenja očekivanog uspjeha. Upravljanju rizikom pristupa se metodički tako da su sve značajne aktivnosti identifikovane, a svi rizici koji proizilaze ili su vezani za te aktivnosti su naznačeni i kategorizovani. Dio sistema upravljanja rizikom su analiza, procjena i evaluacija rizika.

ZAŠTITA OD POŽARA

U skladu sa Zakonima zaštite od požara u Bosni i Hercegovini (Zakoni o zaštiti od požara u Federaciji Bosne i Hercegovine, Rebublici Srpskoj i Brčko Distriktu) i Zakonom o zaštiti od požara u Republici Srbiji, kao i mnogobrojnim podzakonskim aktima, INZA je jedina u regiji licencirana na čitavom području BiH i Srbije za pružanje cjelokupnih usluga zaštite od požara. Od projektovanja i planiranja, pa sve do usluga pružanja servisa i kontrolnih pregleda funkcionalnosti sistema aktivne zaštite od požara.

               INZA HSE

Koristeći višedecenijsko iskustvo, stečeno u brojnim uspješno realiziranim projektima iz područja uređenja prostora i industrijske zaštite, stručnjaci INZA Grupe razvili su HSE digitalni inovativni model integriranog upravljanja rizicima na kritičnoj infrastrukturi.
Ovaj poboljšani preventivni pristup, koji prati zahtjeve standarda ISO 9001, 14001, 45001 i 31001 u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, temelji se na GIS i BIM platformama za identifikaciju, analizu i evaluaciju prostornih i inženjerskih podataka.
INZA HSE digitalna rješenja pomažu investitorima i realizatorima da grade i upravljaju kritičnim infrastrukturnim projektima za preventivno upravljanje rizicima u fazama projektne dokumentacije, izgradnje i implementacije tehnologije, te organizacije službi zaštite i spašavanja, koje smo svrstali u sljedeće grupe partnera:
INZA HSE – ZDRAVLJE
INZA HSE – ENERGIJA
INZA HSE – INFRA
INZA HSE – STAMBENI
INZA HSE – INDUSTRIJA

               INZA R&I CENTRE

Koristeći višedecenijsko iskustvo stečeno u mnogim uspješno realizovanim projektima u oblastima laboratorijskih ispitivanja i certificiranja u oblastima tehničko-tehnoloških ispitivanja i analiza, savjetovanja o sigurnosti i specijalističkih obuka, stručnjaci INZA Grupe razvili su akreditovanu laboratoriju i inspekcijsko tijelo u skladu sa EN ISO/IEC standardi 17025 i 17021.
Istraživački kapaciteti INZA Grupe pomažu inovatorima da razviju ideje iz različitih znanstvenih područja, povezujući ih u jedinstveno znanstveno i digitalno središte kroz koje dijele stečena znanja i iskustva sa sličnim znanstvenim i inovacijskim čvorištima širom svijeta.
Posebno smo ponosni na našu INZA akademiju u kojoj razvijamo pametne kadrove za specijalizirane atraktivne poslove u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije (RI S3) i digitalnom transformacijom, zasnovanom na održivoj kružnoj ekonomiji i otpornosti na klimatske promjene.

                               "INZA lab" AKREDITOVANA ISPITNA LABORATORIJA I CERTIFICIRANJE

"INZA lab" ispitna laboratorija je od 2010. godine u sistemu akreditiranja i 2013.godine u skladu sa najnovijom CPR regulativom EU 305/2011, za građevinske proizvode, MLA i EA akreditacijom, a po standardu EN ISO/IEC 17025, uspješno završila process akreditiranja, i reakreditiranja i taj status održala do danas mnogih ispitnih metoda u oblasti termodinamičkih ispitivanja otpornosti i reakcije na požar građevinskih proizvoda i elemenata građevinskih konstrukcija, vrata, prozora, pregradnih nosivih i nenosivih zidova, opterećenih i neopterećenih tavanica, stropova, panela, PP klapni i dimovoda.

Sve metode "INZA lab"laboratorije su akreditirane po EN i JUS standardima, što je čini jedinstvenim u regionu. Partner smo i svim inostranim proizvođačima građevinskih proizvoda i njihovim zastupnicima i distributerima na bosanskohercegovačkom tržištu koji plasiraju svoje proizvode u okviru sistema kvalitete, a kojima izdajemo ocjene usklađenosti proizvoda.

Ispitna laboratorija vrši ispitivanja, prema europskim metodama (standardima), na protuprovalnost (otpornost na provalu) prozora, vrata i ostalih elemenata za zatvaranje otvora.

“INZA lab” – ispitna laboratorija (Sarajevo) – certifikat i dodatak o akreditaciji na linku ispod pod brojem 16:

http://bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Spisak-akreditiranih-tijela.pdf

AKREDITOVANE METODE

        • • JUS U.J1.160/1986 — Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu — Ispitivanje otpornosti vrata i drugih elemenata za zatvaranje otvora u zidovima,
        • • JUS U.J1.090/1986 — Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu — Ispitivanje otpornosti zidova prema požaru,
        • • JUS U.J1.110/1986 — Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu — Ispitivanje otpornosti međuspratnih konstrukcija prema požaru,
        • • BAS EN 1364-1:2016 — Ispitivanja vatrootpornosti nenosivih (neopterećenih) elemenata — Dio 1: Zidovi,
        • • BAS ISO 3009:2007 — Ispitivanja vatrootpornosti — Elementi građevinskih konstrukcija — Ostakljeni elementi,
        • • BAS EN 13501-2:2017 — Klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema njihovom ponašanju u požaru — Dio 2: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar isključujući ventilacione sisteme.

Kao i iz oblasti reakcije na požar akreditovane metode su:

        • • BAS EN ISO 11925-2:2011 — Ispitivanja reakcije na požar
        • Zapaljivost proizvoda izloženih direktnom uticaju plamena
        • Dio 2: Ispitivanje plamenom iz jednog izvora
        • • BAS EN 13501-1+A1:2010 — Klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema njihovom ponašanju u požaru — Dio 1: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar.

"INZA KT" – Akreditovano Kontrolno telo za kontrolisanje sistema i uređaja zaštite od požara u skladu sa zahtevima standarda ISO 17020

"INZA KT" je akreditovano Kontrolno telo u skladu sa zahtevima standarda ISO 17020 koje je od 2020. godine u sistemu nacionalne akeditacije Republike Srbije i koje svoje poslove obavlja u skladu sa obimom akreditacije, i to:

Kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara,

Kontrolisanje instalacija hidrantske mreže za gašenje požara,

Kontrolisanje mobilnih uređaja za gašenje požara.

Kontrolno telo INZA Beograd je lider u pružanju usluga kontrolisanja u Beogradu i okolini, prepoznatljiv i poželjan partner širokom krugu korisnika usluga kontrolisanja širom Srbije uz:

zadovoljavanje najviših zahteva korisnika, pružanjem najkvalitetnijih usluga kontrolisanja,

ponudu usluga kontrolisanja najvišeg kvaliteta, gde će želje naših korisnika biti naša vodilja,

udovoljavanje specifičnim zahtevima svakog korisnika, odgovarajući na zahtev brzo i kvalitetno,

permanentnu brigu o resursima, bezbednosti i zdravlju korisnika i zaštiti životne sredine, sa željom da ime našeg Kontrolnog tela bude sinonim za provereno i uspešno poslovanje.

O akreditaciji Kontrolnog tijela na linku;

http://www.registar.ats.rs/predmet/1158/

KONTAKTIRAJTE NAŠ TIM

ZA RJEŠENJA KREIRANA PO NARUDŽBI

Ako vam je potreban savjet ili podrška za vaše projekte kontaktirajte naš tim za razvoj projekta i saradnju. 

INZA GeoBIM

GEO mapiranje
BIM modeliranje
Razvoj projekta
Savjetovanje

INZA R&D

Istraživački projekti
Horizon projekti
Testiranje
Laboratorija

Partneri

Naši klijenti i partneri

NAJNOVIJE VIJESTI

NAJNOVIJE VIJESTI IZ
NAŠE INDUSTRIJE

Let’s Get in Touch

KONTAKT DETALJI

Bosna i Hercegovina

Tel: (387)33-777-400
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa: Vitomira Lukića 12a, 71000 Sarajevo

Srbija

Tel: (381)113 692-727
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa: Bulevar Vojvode Mišića 43. 11000 Beograd

Crna Gora

Tel: (382)68-865-897
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa: Vuka Karadžića 29 Podgorica

Radno vrijeme:
Ponedjeljak — Petak 8:00 – 16:00  BIH-SRB-MNE