our Project

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD I CENTAR ZA OBRAZOVANJE I OBUKU

INZA ima veliko iskustvo u istraživanju i razvoju sa multidisciplinarnim timom. U svom naučno-istraživačkom radu koristimo Autodesk platformu za kreiranje BIM (Building Information Modeling) 7D modela za upravljanje rizicima izgradnje i održavanja na projektima kritične infrastrukture. Takođe, koristimo IT rješenja za simulaciju i razvoj scenarija požara na bliskim i otvorenim prostorima (FDS – Fire Dynamic Simulator), kao i evakuaciju ljudi iz specifičnih područja (EVAC). Ove naše IT platforme slijede direktivu INSPITE 2007/2/EZ o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije i GDPR direktivu za zaštitu korištenja i distribucije ličnih podataka.

Izgradnja kapaciteta i obrazovanje

Centar za edukaciju i obuku INZA je akreditovan od Ministarstva prosvjete Bosne i Hercegovine za razvoj ljudskih resursa i specijalizaciju iz šire oblasti zaštite i spašavanja. Posjeduje savremenu opremu i omogućava DLS (Sistem učenja na daljinu).

INZA Group

NAUČNA
MREŽA

R&D centar Bosna i Hercegovina

INZA Institut za upravljanje rizicima Srbija

INZA Institut za upravljanje rizicima Crna Gora

INZA Laboratorija, Laboratorijska ispitivanja, Tehnička analiza, projektovanje i inspekcija, Bosna i Hercegovina

Rezultat

OSIGURANJE KVALITETA

Integrisani pristup standardima čini nas pouzdanim poslovnim partnerom u lancu nabavke proizvoda i usluga. U svom poslovanju imamo potpuno uspostavljen sistem upravljanja, ljudskih resursa i tehnološkog procesa, sa posebnom pažnjom na zaštitu životne sredine, zaštitu od požara i zaštitu i zdravlje na radu. Sistem upravljanja informacijama zaštićen je najvišim svjetskim standardima poslovanja, a u svom radu, kao društveno odgovorna kompanija, slijedimo standarde zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i upravljanja energetskom efikasnošću.

Let’s Get in Touch

KONTAKT DETALJI

Tel: (387)33-777-400
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa: Sarajevo, Vitomira Lukića 12a, Bosnia and Herzegovina

Radno vrijeme:

Ponedjeljak — Petak 8:00 – 16:00    BIH-SRB-MNE