PORTFOLIO

Naši projekti

INZA Grupa ima vrhunsko iskustvo u implementaciji projekata više od 50 godina rada. INZA Grupa implementira projekte u oblastima GeoBIM, HSE i R&D. Kao koaplikanti i tehnički konsultanti regionalnih nacionalnih vlasti, u procesu smo implementacije projekata:
„IPA I – Neustrašiva jadranska prekogranična zaštita šuma u jadranskoj regiji“, „IPA II – Uspostavljanje i jačanje mehanizma civilne zaštite u Bosni i Hercegovini“, „IPA II – Prekogranična zaštita od požara sa Crnom Gorom“, i mi su i aplikanti projekta: „IPA II – Uspostavljanje i jačanje Mehanizma civilne zaštite u Republici Srbiji“. Članovi smo više stručno-tehničkih komisija u regionu i EU, kao i ovlašćeni sudski advokati za procenu štete.

Let’s Get in Touch

KONTAKT DETALJI

Bosna i Hercegovina

Tel: (387)33-777-400
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa: Vitomira Lukića 12a, 71000 Sarajevo

Srbija

Tel: (381)113 692-727
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa: Bulevar Vojvode Mišića 43. 11000 Beograd

Crna Gora

Tel: (382)68-865-897
E-mail: info@inzagroup.eu
Adresa: Vuka Karadžića 29 Podgorica

Radno vrijeme:
Ponedjeljak — Petak 8:00 – 16:00    BIH-SRB-MNE