INZAlab produženje i proširenje akreditacije

Sa zadovoljstvom želimo informisati naše klijente i sve zainteresirane strane da je akreditovana „INZAlab“-Ispitna laboratorija, uspješno okončala aktivnosti vezane za BATA ocjenjivanje u svrhu produženja i proširenja područja akreditacije, a koje je provedeno u julu i augustu 2022. godine, čime je potvrdila status akreditovane ispitne laboratorije.

Ocjenitelji BATA-e analiziralo je rezultate ocjenjivanja Ispitne laboratorije te, na osnovu prijedloga BATA-e, donijelo odluku kako slijedi u nastavku:

Za produženje:

Na temelju odgovora Tijela o provedbi korekcija i/ili korektivnih akcija od dana 23.08.2022. i priloženih dokumenata, Tim za ocjenivanje je dao sljedeće mišljenje:

-korekcije i/ili korektivne akcije efektivno su provedene za neusklađenosti ES/01, ES/02, ES/03, ES/04, AK/05, AK/06, AK07 i AK/08, a verifikacija efektivnosti izdana je na temelju priloženih dokumenata.

Završna preporuka Tima u vezi sa proširenjem akreditacije i obrazloženje:

- Produžiti akreditaciju za zahtjevano područje akreditacije.

Ova odluka je stupila na snagu 08.09.2022. godine.th, 2022.

Za prošrenje:

Na temelju odgovora Tijela o provedbi korekcija i/ili korektivnih akcija od dana 23.08.2022. i priloženih dokumenata, Tim za ocjenivanje je dao sljedeće mišljenje:

-korekcije i/ili korektivne akcije efektivno su provedene za neusklađenosti ES/01, AK/02, AK/03, AK04 i AK/05, a verifikacija efektivnosti izdana je na temelju priloženih dokumenata.

Završna preporuka Tima u vezi sa proširenjem akreditacije i obrazloženje:

- Produžiti akreditaciju za zahtjevano područje akreditacije.

Ova odluka je stupila na snagu 08.09.2022. godine.th, 2022.

Akreditovana „INZAlab“-Ispitna laboratorija od sada raspolaže sa dosta većim brojem akreditovanih ispitnih i klasifikacijskih standarda (metoda), po koja može izvršiti ispitivanje i klasifikaciju proizvoda na otpornost prema požaru i reakciju na vatru.

Moguće je izvršiti ispitivanje i klasifikacju proizvoda u akreditovanom području u svrhu plasmana na domaće i inostrano tržište (u skladu sa EA MLA i ILAC-MRA sporazumima):

- Vrata i prozori,

- Elementi za zatvarnje i elementi koji se mogu otvarati, i zatvarači za otvore u zidovima,

- Plafoni, neopterćene tavanice,

- Zidovi (opterećeni neopterećeni), paneli,

- Međuspratne i krovne konstrukcije (opterećene),

- Ostakljeni elementi,

- Građevinski proizvodi, materijali i elementi.

Kao i klasifiakciju svih proizvoda ispitanih na otprnost prema požaru i reakciji na vatru u skladu sa standardima (metodama): BAS EN 13501-1:2020, BAS EN 13501-2:2017 i BAS EN 13501-5:2017.

Standardi (metode) koji su akreditovani od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine -

 • - BAS EN ISO/IEC 17025:2018,
 • - JUS U.J1.160/1986,
 • - BAS EN 1634-1+A1:2019,
 • - BAS EN 13501-2:2017,
 • - JUS U.J1.110/1986,
 • - BAS EN 1364-2:2019,
 • - BAS EN 1364-1:2016,
 • - JUS U.J1.090/1986,
 • - BAS EN 1365-1:2014,
 • - BAS EN 1365-2:2015,
 • - BAS CEN/TS 1187:2013,
 • - BAS EN 13501-5:2017,
 • - BAS ISO 3009:2007,
 • - BAS EN ISO 11925-2:2021,
 • - BAS EN 13501-1:2020,
 • - BAS EN 1363-1:2021,
 • - BAS EN 1363-2:2004,
 • BAS ISO 834-1:2007, and
 • - BAS ISO 834-1/A1:2013.

Podsjetimo, oznaka EA MLA i ILAC-MRA potpisnika na certifikatima i izvještajima koje izdaju akreditirana tijela za ocjenjivanje usklađenosti (Ispitne laboratorije) svojevrsni je „pasoš za trgovinu“. Zahvaljujući ovom sporazumu nema potrebe za ponovnim ispitivanjem proizvoda ili usluge u svakoj državi u koju se proizvod ili usluga uvozi i prodaje. Dakle, nakon obavljenih ispitivanja i izdate dokumentacije od strane Ispitne laboratorije, klijenti svoje proizvode mogu plasirati na tržište EU i cijelog svijeta, tj. u zemlje koje su potpisnice EA MLA i ILAC-MRA sporazuma. EA MLA i ILAC-MRA pruža okvir za ostvarenje cilja „Akreditiran jednom, prihvaćen svugdje“. Značajan je ovo doprinos slobodnom kretanju roba i usluga u Evropi i širom svijeta te vjerujemo da naši klijenti već koriste sve prednosti koje nosi ovaj sporazum.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

BIH-SRB-MNE