Plan rodne ravnopravnosti

Rodna ravnopravnost se bavi tendencijom pripisivanja, u različitim okruženjima u društvima, različitih uloga i statusa pojedincima na osnovu roda, pružajući okruženje za univerzalnu jednakost, bez obzira na pol, pol ili seksualnost.

INZA Grupacija nastoji osigurati ravnopravnost spolova. Pripadnici oba pola imaju koristi u implementaciji svih projekata, u svim zajednicama. INZA Grupacija nastoji da svi doprinosi, svakog projekta, budu jednako usmjereni na potrebe oba spola, kao i na populaciju svih starosnih dobi.

Politika INZA Grupe je osigurati da svi kandidati za posao i zaposleni imaju fer tretman bez obzira na njihov spol, seksualnu orijentaciju, rasu, nacionalnost, etničko i nacionalno porijeklo, invaliditet, godine, članstvo u sindikatu, vjerska uvjerenja, mjesto rada i radno vrijeme. To se postiže pridržavanjem zakona i osiguravanjem da su sve procedure INZA Grupe poštene, objektivne, transparentne i bez diskriminacije u našim postupcima, aktivnostima i odlukama.
INZA Grupacija cijeni ljude različitog porijekla, radeći na stvaranju otvorene atmosfere povjerenja, poštenja i poštovanja. Uznemiravanje ili diskriminacija bilo koje vrste – uključujući onu koja uključuje rasu, boju kože, vjeru, spol, godine, nacionalno porijeklo, državljanstvo, invaliditet, seksualnu orijentaciju, status veterana ili bilo koji drugi slično zaštićeni status – je neprihvatljiva. Ovaj princip se primjenjuje na sve aspekte zapošljavanja, uključujući zapošljavanje, raspoređivanje, premještanje, unapređenje, otpuštanje, opoziv, raskid i druge uslove i odredbe zaposlenja.

INZA Grupacija je posvećena pružanju jednake mogućnosti zapošljavanja bez obzira na rasu, boju, religiju, seks, seksualnu orijentaciju, invaliditet, ili bilo koji drugi zaštićeni status u odnosu na zapošljavanje, edukovanje, obuku, unaprijeđenje, i druge uslove zapošljavanja. Ova politika je u suštini sa zakonima koji uređuju nedikriminaciju u zapošljavanju.
U cilju rješavanja pitanja vezanih za rodnu neravnopravnost na radnom mjestu INZA Grupacije:

  • odlučno radi na rodno uravnoteženim i fleksibilnim radnim aranžmanima;
  • kontinuirano podiže svijest među članovima osoblja o rodnoj ravnopravnosti i bavi se problemima i žena i muškaraca;
  • stalno sprovodi praćenje i evaluaciju rodne ravnopravnosti na radnom mjestu;
  • dosljedno garantuje jednak tretman muškaraca i žena u pogledu opštih uslova rada/okruženja i njihovih prava, uključujući plate i mogućnosti napredovanja;
  • radi na periodičnim evaluacijama uravnoteženih plata i unapređenjima i žena i muškaraca;
  • osigurava da godišnji pregledi nude povećanje plaća prema utvrđenim politikama INZA Grupacije na temelju procjene rada.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

BIH-SRB-MNE