Promo video

Naša grupacija je prepoznatljiv brend koji već 50 godina uspješno okuplja renomirane naučnoistraživačke institute za upravljanje rizicima i inovacione centre. Pogledajte naš novi video i informišite se o našim djelatnostima i referencama.

Integrisani Sistem Zaštite

Svoje poslovno djelovanje temeljimo na konceptu prevencija – spremnost – odgovor. Upoznajte se sa ovim konceptom i sa uslugama koje Vam nudimo u okviru njega...

Regionalna prisutnost

Regionalni smo lider u oblasti naučno istraživačkog rada usmjerenog ka razvijanju i unapređenju sistema zaštite i spašavanja u okviru priznatih međunarodnih i EN standarda...