image
Coronavirus prevencija

COVID-19 je zarazna bolest koju uzrokuje novi koronavirus. Ovaj virus nije bio poznat stanovništvu prije izbijanja epidemije u Wuhanu u Kini koncem decembra 2019. godine. Pandemija je zahvatila sve zemlje svijeta sa preko milion zaraženih, a i u našoj zemlji broj oboljelih rapidno raste i prijeti da poremeti društveno-ekonomski sistem.

Ova stranica sadrži informacioni sistem za borbu protiv koronavirusa, aplikacije, mape, informacije i preporuke za stanovništvo Bosne i Hercegovine.

Stranica je u skladu sa GDPR direktivom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i INSPIRE direktivom o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije 2007/2/EZ.