image
Informacioni sistem za procjenu rizika

 

 

Veliki dio našeg poslovanja čini sistem zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih katastrofa. Naš informacioni sistem zaštite i spašavanja je najbolje sredstvo za efikasnu borbu protiv prirodnih katastrofa.

Više informacija o Informacionom sistemu za procjenu rizika možete naći na liku ispod: