image
Laboratorija i certificiranje

INZA je 2010. godine u skladu sa najnovijom CPR regulativom EU 305/2011, za građevinske proizvode, MLA i EA akreditacijom, a po standardu EN 17025, uspješno završila proces akreditiranja, a 2013. godine i reakreditiranja ispitnih metoda u oblasti termodinamičkih ispitivanja otpornosti i reakcije na požar građevinskih proizvoda i elemenata građevinskih konstrukcija, vrata, prozora, pregradnih nosivih i nenosivih zidova, opterećenih i neopterećenih tavanica, stropova, panela, PP klapni i  dimovoda.

Sve metode INZA laboratorije su akreditirane po EN i JUS standardima, što je čini jedistvenom u regionu. Partner smo i svim inostranim
proizvođačima građevinskih proizvoda i njihovim zastupnicima i distributerima na bh. tržištu koji plasiraju svoje proizvode u okviru sistema kvalitete, a kojima izdajemo ocjene usklađenosti proizvoda.
Nadležna ministarstva ovlastila su INZA-u za
ispitivanje i tehničke servise energetskih postrojenja, opreme, instalacija, sistema vatrodojave i dojave curenja gasa, hidrantske mreže, protupožarnih aparata i dr.

Ispitna laboratorija vrši ispitivanja, prema europskim metodama (standardima), na protuprovalnost (otpornost na provalu) prozora, vrata i ostalih elemenata za zatvaranje otvora.

AKREDITOVANE METODE
• JUS U.J1.160/1986 – Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu – Ispitivanje otpornosti vrata i drugih elemenata za zatvaranje otvora u zidovima,
• JUS U.J1.090/1986 – Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu – Ispitivanje otpornosti zidova prema požaru,
• JUS U.J1.110/1986 – Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu – Ispitivanje otpornosti međuspratnih konstrukcija prema požaru,
• BAS EN 1364-1:2016 – Ispitivanja vatrootpornosti nenosivih (neopterećenih) elemenata – Dio 1: Zidovi,
• BAS ISO 3009:2007 – Ispitivanja vatrootpornosti – Elementi građevinskih konstrukcija – Ostakljeni elementi,
• BAS EN 13501-2:2017 – Klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema njihovom ponašanju u
požaru – Dio 2: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar isključujući ventilacione sisteme.
Kao i iz oblasti reakcije na požar akreditovane metode su:
• BAS EN ISO 11925-2:2011 – Ispitivanja reakcije na požar – Zapaljivost proizvoda izloženih direktnom uticaju plamena
– Dio 2: Ispitivanje plamenom iz jednog izvora• BAS EN 13501-1+A1:2010 – Klasifikacija građevinskih proizvoda i
građevinskih elemenata prema njihovom ponašanju u požaru – Dio 1: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar.