image
Tehnički servis

INZA jedina u Bosni i Hercegovini, pri sprovođenju integrisanog sistema zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite okoliša, koristi potpuno digitalizirani CRM(Customer Relationship Management) sistem upravljanja praćenja dokumentacije te odnosa sa klijentima koji sprovodi specijalizovani stručni tim inžinjera i certifikovanih tehničara i servisera u regijama: Sarajevo, Banja Luka i Mostar, u Bosni i Hercegovini, odnosno Beograd, Novi Sad i Niš u Republici Srbiji, koji kreiraju elektronske izvještaje na terenu i putem GPRS podrške iste odmah šalju u jedinstvenu bazu podataka, odakle se nakon procesuiranja u roku max. do 24 sata šalju klijentu i odlažu u elektronski arhiv. Na osnovu ispitivanja INZA izdaje u skladu sa Zakonom izvještaje o ispitivanju upotrebne dozvole za upotrebu oruđa za rad, industrijskih postrojenja i tehničke prijeme građevina. CRM sistem podrške je kreiran u cilju efikasnog odgovora zahtjevima mrežnih klijenata. Ispitivanje funkcionalnosti aktivnih i pasivnih sistema za zaštitu od požara, sredstava za rad, instalacija i opreme, provode se u skladu sa zakonom.

 1. Ispitivanje aparata za gašenje početnog požara;
 2. Ispitivanje hidrantske mreže;
 3. Ispitivanje sredstava rada i oruđa i opreme;
 4. Izdavanje upotrebnih dozvola;
 5. Instalacija sistema vatrodojave i detekcije CO;
 6. Instalacija sistema videonadzora i protuprovale;
 7. Ispitivanje elektroinstalacija i mjerenja prijelaznog otpora;
 8. Ispitivanje otpora uzemljenja i gromobranske instalacije;
 9. Instalacija sistema panik rasvjete i svjetlosne signalizacije;
 10. Ispitivanje stabilnih sistema za gašenje požara;
 11. Ispitivanje mikroklimatskih uvjeti (buka, svjetlost i temperatura) u zimskom i ljetnom periodu;
 12. Mjerenje prašine i štetnog utjecaja na okolinu;
 13. Termovizijska snimanja i video inspekcija.