image
Geografski informacioni sistem

Geografski informacijski sistem (GIS) je platforma za prikupljanje, skladištenje, upravljanje, predstavljanje i analizu podataka koja integrira sve vrste podataka kroz klaster informacija iz kojega dobijamo najbolja rješenja. Posjeduje mogućnost analiziranja prostorne lokacije i organizacije informacija, te vizualizacije pomoću interaktivnih mapa i 3D prikaz. Ovakvim načinom predstavljanja dobijamo podatke o:

– lokacija nekog podatka / stvari / karakteristike svojstva i odnos prema drugim stvarima -mapiranje lokacije stvari;
– gdje postoji najviše ili najmanje nečega -mapiranje količina;
– gustoća obilježja u određenom prostoru -mapiranje gustina;
– šta se događa unutar područja od interesa (AOI) – pronalaženje šta je unutar nekog područja/regije;
– šta se događa u blizini neke osobine ili pojave -pronalaženje onoga što je u blizini;
– kako se određeno vremensko područje promijenilo (i na koji način)
– mapiranje promjena.

  1. Projektovanje i planiranje
  2. Upravljanje rizicima
  3. Zaštita od prirodnih i drugih nesreća
  4. Zaštita od požara
  5. Zaštita kritične infrastrukture
  6. Zaštita na radu
  7. Monitoring radnih aktivnosti na terenu u realnom vremenu
  8. Kontrola kvalitete
  9. Kontrola troškova
  10. Upravljanje ljudskim resursima