image
Upravljanje rizicima

Upravljanje rizikom je identifikacija, procjena, određivanje prioriteta, koordinacija i isplativo raspoređivanje resursa radi minimiziranja, praćenja i kontrole mogućnosti ili utjecaja štetnih događaja i maksimiziranje ostvarenja očekivanog uspjeha. Upravljanju rizikom pristupa se metodički tako da su sve značajne aktivnosti identifikovane, a svi rizici koji proizilaze ili su vezani za te aktivnosti su naznačeni i kategorizovani. Dio sistema upravljanja rizikom su analiza, procjena i evaluacija rizika.

  1. Procjena ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
  2. Plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
  3. Procjena ugroženosti od požara
  4. Plan zaštite od požara
  5. Studije upravljanja rizicima kroz indentifikaciju, analizu i evaluaciju rizika
  6. Analiza rizika primjenom softwer-a: Pathfinder (EVAC) i Pyrosim
  7. Analiza rizika i preventivne mjere zaštite za kritičnu infrastrukturu
  8. Real time monitoring ljudskih i tehničkoteholoških resursa (INZA 24/7)
  9. Projektovanje i izvođenje sistema jake i slabe struje
  10. Projektovanje i izvođenje sistema tehničke zaštite