image
Najava konferencije „Razumjevanje rizika na Balkanu“

U Beogradu će se od 17. do 19. septembra održati Regionalna konferencija „Razumjevanje rizika na Balkanu“. Vizija konferencije je da pomogne unaprijeđenju razumjevanja rizika pružanjem podrške mreži eksperata iz ove oblasti.

Među eminentnim domaćim i međunarodnim institucijama i komapnijama koje se bave ovom oblasti, na konferenciji će biti prisutan i generani direktor INZA Group, msc.Edin Garaplija, i predsjednca naučnog vijeća Nacionalnog udruženja iz Republike Srbije za upravljanje rizicima, prof. Hatidža Beriša.

Razumjevanje rizika (UR) je globalna i otvorena zajednica od preko 7.500 stručnjaka i praktičara širom svijeta, zainteresiranih i aktivnih u kreiranju, komunikaciji i korištenju informacija o riziku od katastrofa. Također, konferencija predstavlja platformu za saradnju, razmjenu znanja i inovacije u prepoznavanju i procjeni rizika od katastrofa. Ovaj događaj organiziraju Vlada Srbije, Svjetska banka i GFDRR, uz finansijsku podršku Europske unije.