image
Promocija naučne monografije autora msc. Edina Garaplije

14.08.2018. održana je promocija naučne monografije “Proces identifikacije, analize i vrednovanja rizika kritične infrastrukture u vanrednim situacijama”, autora msc. Edina Garaplije, generalnog direktora INZA Group, regionalnog lidera u oblasti upravljanja rizicima.
U ime recezenata, skupu se obratila prof.dr. Hatidža Beriša, koja je istakla značaj ovog djela kao budućeg uputstva za sve one koje se budu bavili procjenjivanjima rizika u skladu sa EU smjernicama. Promotori knjige, prof. Nedžad Korajlić i prof. Sanin Đidić su istakli sinergiju kojom se autor bavi u povezivanju čitavog procesa upravljanja rizicima, koja može poslužiti kao model procjenjivanja ne samo u oblasti kritične infrastrukture i vanrednih situacija, nego i životnog ciklusa općenito. Sam autor je istakao dvije dimenzije rada. Prve koja se bavi ujednačavanjem regionalne terminologije i kategorizacije rizika u skladu sa UN i EU smjernicama i druge koja daje model metodološkog pristupa upravljanju rizika kroz sinergiju procesa identifikacije, analize i vrednovanja.
Na kraju promocije, autor je svima prisutnim darovao po jedan potpisani primjerak ove vrijedne knjige.