image
Ispitivanje za Kontinental d.o.o.

U „INZA lab“ akreditovanoj ispitnoj laboratoriji za termodinamička ispitivanja građevinskih elemenata, materijala i konstrukcija u Sarajevu, obavljeno je ispitivanje otpornosti prema požaru dvokrilnog protupožarnog prozora proizvođača Kontinental d.o.o. Kiseljak. Ispitivanje je rađeno prema međunarodnom standardu BAS ISO 3009 – Ispitivanje vatrootpornosti – Elementi građevinskih konstrukcija – Ostakljeni elementi