image
Integrisani Sistem Zaštite

INZA kompanija svoje poslovno djelovanje temelji na konceptu prevencija – spremnost – odgovor.

INZA PREVENCIJA

Regionalni smo lider u oblasti naučno-istraživačkog rada usmjerenog ka razvijanju i unapređenju sistema zaštite i spašavanja u okviru priznatih međunarodnih i EN standarda, pri čemu imamo uspostavljenu poslovnu saradnju po modelu javno-privatnog partnerstva sa sektorima za vanredne situacije i zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.


U posljednjim katastrofalnim poplavama koje su pogodile region, kao naš društveno-korisni doprinos odgovoru i saniranju šteta od poplava, angažovali smo sve naše ljudske i materijalne kapacitete, uključujući i našu bespilotnu letjelicu za ortofoto snimanja iz vazduha i analizu poplavnih zona i klizišta u BiH, Sarajevu (Rajlovcu), Doboju, Topčić polju, Svrakama, te u Republici Srbiji u Grabovici i Kladovu.


Kao koaplikanti i tehnički konsultanti regionalnih nacionalnih autoriteta u fazi smo implementacije projekata:
„IPA I – Fearless Adriatic, prekogranična zaštita šuma u Adriatic regionu“, IPA II – Uspostava i jačanje Mehanizma Civilne zaštite u BiH“, “IPA II – Prekogranična zaštita od požara sa Crnom Gorom“, te smo također aplikanti na projektima: IPA II – Uspostava i jačanje mehanizma civilne zaštite u Republici Srbiji“. Članovi smo više stručnih tehničkih komiteta u regionu i EU, te ovlašteni sudski vještaci za procjenjivanje šteta.


Nosioci smo izrade više stotina stručnih studija iz oblasti zaštite i energetske efikasnosti, te procjena rizika za nacionalne autoritete (ministarstva i javne ustanove) te međunarodne finansijske i donatorske organizacije: UN, EBRD, EIB, NATO, UNDP, USAID…

INZA SPREMNOST

Naš potencijal je u pružanju širokog spektra usluga i roba iz oblasti zaštite od požara, bezbjednosti/zaštite na radu, zaštite okoline, te fizičko-tehničke zaštite ljudi i imovine.


U preko 50 različitih stručnih usluga, brinemo se pored tehničke kontrole i nadzora proizvodnje i ugradnje građevinskih proizvoda sa aspekta zaštite od požara i eksplozije u našim akreditovanim laboratorijama, i za projektovanje, nabavku, ugradnju i nadzor sistema: videonadzora, vatro i plino dojave, protivprovale, kontrole pristupa i integracije.


Mi sa svojim iskusnim timom inžinjera i dobavljačima opreme: SIEMENS, BOSCH, DSC, HONEYWELL, PARADOX, ACER, GUNEBO itd. nudimo optimalna rješenja u skladu sa planiranim budžetom i zahtjevima klijenata. Sva oprema je certifikovana po EN standardima i zadovoljava sve međunarodne zahtjeve sigurnosti, a garant kvalitete ugradnje i puštanja sistema u rad je naše certifikovano tehničko osoblje. Posjedujemo integrisani sistem kvalitete ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001, ISO 22301, 22320, 27001.


Naše reference u projektovanju i ugradnji opreme su:

 • iz energetskog sektora: termoelektrane TENT, Kostolac, Obrenovac, Tuzla, Kakanj, Gacko, Ugljevik, hidroelektrane na Neretvi, Energopetrol, INA, EKO, JP Elektroprivreda BiH,
 • iz infrastrukture: Koridori Srbije, JP Autoceste BiH, Željeznice BiH, Direkcija za ceste FBiH, Putevi Srbije…
 • javne ustanove: šoping centri Delta, Ušće, Alta, SCC, Importane, BBI,Metalurg, desetine škola i obdaništa…
 • trgovački lanci: Metro, Konzum, IDEA, Merkator, DM, Robot…

INZA ODGOVOR

Naše certifikovano osoblje u skladu sa zakonskim obavezama definisanim Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije, Zakonom o bezbjednosti i zdravlju na radu i Zakonom o zaštiti okoline, te nizom podzakonskih propisa i pravilnika, vodi profesionalnu evidenciju putem najsavremenije softverske baze podataka o svim objektima ugovornih klijenata.


Naša softverska podrška omogućava i potpunu evidenciju vrste pružene usluge, kvaliteta i stanja servisirane opreme i sistema, ažurno prateći zakonom predviđene rokove u kojima pregledi i servisi moraju biti izvršeni kako se klijent ne bi izložio nepotrebnim troškovima inspekcijskih kazni.


Naša uhodana mreža servisnih ekipa u Srbiji, BiH i Crnoj Gori garantuje najbrži profesionalni odgovor i otklanjanje bilo kakvog problema iz oblasti zaštite u prodajnoj mreži klijenta u rokovima od par sati. Svo naše osoblje je obučeno i certifikovano u skladu sa evropskim standardima iz oblasti zaštite te regionalnim propisima za fizičko-tehničku zaštitu.


Vlastitim snagama i u saradnji sa kompanijom Securitas brinemo se za stotine korisnika naših usluga u regionu.


Dugoročni korisnici naših servisnih usluga su:

 • Raifaisen banka,
 • Intesa San Paolo banka,
 • Unicredit banka,
 • Credit Agricol banka,
 • Metro Cash and Carry,
 • Konzum,
 • Mercator i
 • drugi…