image
Historijat

Osnovani smo 1968. godine kao Zajednica organizacija udruženog rada iz oblasti zaštite od požara i zaštitne na radu, te smo tokom svog postojanja više puta mjenjali svoj pravni status u skladu sa društveno-političkim uređenjem. Početkom 80-tih godina dobijamo naučno-istraživački karakter i naziv INZA Institut kojeg uspješno održavamo do danas. Na početku 90-tih godina smo okupljali Stotinjak najvećih stručnih autoriteta u oblasti zaštite, da bi u ratnim događanjima 1992.-1996. doživjeli kadrovsku i materijalnu devastaciju, kao i većina kompanija zahvaćenih ratnom golgotom.
Do početka privatizacije INZA je preživljavala sa desetak uposlenih i vrijednošću godišnjih ugovora cca. 50.000 eura. U periodu od 2007.-2010., sprovedena je privatizacija i tranzicija 100 posto državnog kapitala u privatno vlasništvo, koja je u Kantonu Sarajevo okarkaterisana kao najuspješnija i tokom koje je uposleno novih 50, uglavnom mladih i visoko obrazovanih kadrova.
Ukupna investicija u novu INZA-u je iznosila je oko dva miliona eura. U potpunosti su obnovljene zgrade laboratorije i administracije te je nabavljena najsavremenija laboratorijska i druga oprema. Uporedo sa investiranjem tekao je i proces poslovnog jačanja INZA, koja je u finansijskom smislu u poslednjih 10 godina narasla za 2000% te danas pod brendom “INZA GROUP” uspješno posluje na tržištima BiH, Srbije i Crne Gore.

U 2020. godini INZA je doživjela ekspanziju širenja poslovanja na tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sjeverne Makedonije i Albanije.