Ispitivanje otpornosti na požar
ISPITIVANJE VRATA NA PROTUDIMNOST
NOVOSTI U NAŠOJ LABORATORIJI
Ispitivanje reakcije na vatru
Nagrada za izvrsnost INZA SRBIJA
NOVOSTI U NAŠOJ LABORATORIJI
Ispitivanje otpornosti na požar
Ispitivanje otpornosti na požar – vanjska (redukovana) kriva razvoja požara
Ispitivanje otpornosti na provalu
Društveno odgovorna akcija - Decembar 2020. godine
Uspostavljena saradnja s AJ-90 Ltd gen. partnerom kompanije NAFFCO
Potpisan memorandum o saradnji sa Falck organizacijom
Ispitivanje otpornosti na požar
Identifikacija rizika na kritičnoj infrastrukturi
Naša GIS Aplikacija u medijima
Besplatna aplikacija ''INZA GROUP-e''
Akreditacija ATS
Prevencija i provedba preporuka naših uposlenika
Naučnoistraživački rad i Centar za edukaciju i trening
Servisi za zaštitu i spašavanje ljudi i imovine
Zaštita i spašavanje
Promo video INZA Group
Inovativne tehnologije u borbi protiv Covid-19.
Platforma za upravljanje rizicima
Ispitivanje otpornosti na požar
Ispitivanje otpornosti na požar
Novi link za praćenje koronavirusa
INZA - Informacioni sistem za upravljanje rizicima
Sastanak Team leadera INZA grupacije
Općina Bosanska Krupa bogatija za četiri nova planska dokumenta
Ispitivanje otpornosti na požar, TRIMO d.o.o., Slovenija
Ispitivanje otpornosti na požar, KOMOTIN d.o.o., Jajce, BiH
Posjeta kolega iz MA 39-tijela za požarna ispitivanja, nadzor i certificiranje
Ispitna laboratorija “INZA lab” Sarajevo
BIM - Building information modeling - INZA GROUP
INZA GROUP učesnik V Adria Security Summit-a u Skoplju
Firefighter Combat Challenge Slovenija 2019
Trening zaštite i spašavanja
Prevencija rizika u urbanim sredinama
Serbia Business Run
Vježba evakuacije i gašenja početnog požara
Edukacioni trening iz oblasti zaštite i spašavanja
Pravimo dobre priče - još jedan društveni angažman u nizu
Prevencija rizika u urbanim sredinama
Edukacioni trening za menadžment
Savremena laboratorija za ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti
CRBC projekat izgradnje autoputa
Dodjela Certifikata iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
INZA Group na Beogradskom sajmu
Učešće na konferenciji CIRED-a