O Nama

"INZA protecting people" je regionalna poslovna grupa koju čine kompanije iz regiona podijeljene u tri osnovne grupe djelatnosti prema konceptu: prevencija - spremnost - odgovor

Integrisani Sistem Zaštite

Svoje poslovno djelovanje temeljimo na konceptu prevencija – spremnost – odgovor. Upoznajte se sa ovim konceptom i sa uslugama koje Vam nudimo u okviru njega...

Regionalna prisutnost

Regionalni smo lider u oblasti naučno istraživačkog rada usmjerenog ka razvijanju i unapređenju sistema zaštite i spašavanja u okviru priznatih međunarodnih i EN standarda...