Ispitivanje otpornosti na požar

ISPITIVANJE ZIDOVA NA OTPORNOST PREMA POŽARU UZ KORIŠTENJE OPTEREĆENJA

Donošenjem nove zakonske regulative povećao se nadzor nad tržištem kod nadležnih organa u smislu provjere kvalitete proizvoda koji se nalaze na tržištu. Takvu kontrolu su prepoznali renomirani proizvođači i distributeri. Laboratorijsko ispitivanje proizvoda prema različitim parametrima važno je u provjeri kvalitete finalnog proizvoda. Iz tog razloga javlja se potreba za ispitivanjem proizvoda na otpornost prema požaru neopterećenih (nenosećih) ili opterećenih (nosećih) elemenata. U našoj akreditovanoj Ispitnoj laboratoriji moguće je ispitati sve vertikalne i horizontalne elemente, korištenjem zadanog opterećenja ili bez opterećenja, sve po potrebi i na zahtjev naručioca.

U Ispitnoj laboratoriji „INZAlab – Ispitna laboratorija“ na adresi Vitomira Lukića 12 a u Sarajevu, izvršeno je ispitivanje zida od opekarskih blokova pod nazivom „OPEKARSKI ZIDNI BLOK SA VERTIKALNIM ŠUPLJINAMA“, tip: „TOPTERM 9,5“, proizvođača i naručioca I-CRNI d.o.o. Cazin, korištenjem opterećenja na uzorak prilikom cjelokupnog ispitivanja i sve u skladu sa europskom metodom (standard) BAS EN 1365-1 (istovjetan EN 1365-1). Prilikom ispitivanja korištena je standardna (celulozna) kriva razvoja požara. Nakon obavljenog ispitivanja i na osnovu parametara koje je ostvario proizvod, izvršena je klasifikacija proizvoda prema europskoj klasifikacijskoj metodi (standard) BAS EN 13501-2 (istovjetan EN 13501-2).

Napominjemo, da je kod ovog tipa ispitivanja i klasifikacijom proizvoda nakon ispitivanja, moguće ostvariti sljedeće parametre: „RE“, „REI“, „REM“ i „REW“.

Korištene metode (standardi):

  • BAS EN 1365-1:2014 ( istovjetan EN 1365-1:2012) – Ispitivanje otpornosti na požar nosivih elemenata – Dio 1: Zidovi
  • BAS EN 13501-2:2017 (istovjetan EN 13501-2:2016) – Klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema njihovom ponašanju u požaru – Dio 2: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar isključujući ventilacione sisteme

Također, na zahtjev Naručioca, izvršeno je i ispitivanje uzorka na impakt test (test udara vreće od 200 kg tri puta u uzorak), u svrhu dodjeljivanja klasifikacijske oznake „REM“.