Ispitivanje reakcije na vatru

U našoj akreditovanoj ispitnoj laboratoriji, izvršeno je ispitivanje materijala (vatrootpornog premaza) na reakcije prema vatri, prema europskoj metodi (standard) BAS EN ISO 11925-2 (istovjetna EN 11925-2), nakon čega su proizvodi klasifikovani prema europskoj klasifikacijskoj metodi (standard) BAS EN 13501-1 (istovjetna EN 13501-1).

Ispitivanje je obavljeno na sedam (7) različitih materijala, premazanih vatrootpornim premazom „Smartesla Fire Protect“, tip: „STFP +“ za proizvođača SMARTESLA HOLDING d.o.o. Bihać.

Pored reakacije na vatru različitih materijala premazanih vatrootpornim premazom, urađeno je usporedno ispitivnje istog tipa materijala ali bez nanešeng sloja vatrootpornog premaza, u svrhu usporedbe rezultata i razlike u tretiranim i netretiranim materijalima vatrootpornim premazom i učinkom na gorivost materijala.

Pored pomenutog ispitivanja različitih materijala premazanih vatrootpornim premazom na reakciju prema vatri, izvršeno je ispitivanje realnih uzorka proizvoda, premazanih vatrootpornim premazom „Smartesla Fire Protection“, tip „STFP +„, na otpornost prema požaru prema europskim metodama (standard) BAS EN 1364-1 (istovjetna EN 1364-1) i BAS EN 1634-1 (istovjetna EN 1634-1), a nakon čega su proizvodi klasifikovani prema europskoj klasifikacijskoj metodi (standard) BAS EN 13501-2 (istovjetna EN 13501-2).