NOVOSTI U NAŠOJ LABORATORIJI

Zahvaljujući velikom zalaganju našeg laboratorijskog tima, od sada imamo u ponudi alternativno rješenje za ispitivanje krovova na vanjski razvoj požara. Riječ je o ekvivalentnoj metodi, a to je europska metoda BAS CEN/TS 1187:2013 (istovjetan CEN/TS 1187:2012), za ispitivanje krovova na vanjski razvoj požara. Nakon ispitivanja proizvod se klasifikuje prema europskom standardu (metodi) BAS EN 13501-5:2017 (istovjetan EN 13501-5:2016), gdje nemamo ograničenja na rok važenja izdate dokumentacije.

Ova ispitna metoda ima četiri (4) nezavisna testa i klasifikaciju nakon testova. Dobiveni klasifikacijski razredi nisu usporedivi, tj. svaki test (od ukupno četiri) ima različiti način ispitivanja i kriterije ocjenjivanja uspješnosti tj. svrstavanja u klasifikacijske razrede. Nacionalno se svaka država Europske Unije odlučuje za jedan od njih, najviše država je usvojilo test 1, tj. s klasifikacijskim razredom „BROOF (t1)“. Ispitni uzorci su u dimenzijama cca. 1800 x 800 mm (visina x širina) i orginalnoj debljini.

Uz ovu ispitnu i klasifikacijsku europsku metodu za ispitivanje vanjskog razvoja požara na krovovima, kao i regionalni JUS U.J1.110/1986, imamo mogućnost provedbe ispitivanja i klasifikacije prema europskom ispitnom standardu (metodi) BAS EN 1365-2:2015 (istovjetan EN 1365:2:2014) i klasifikacijskom standardu (metodi) BAS EN 13501-2:2017 (istovjetan EN 13501-2:2016), koji također nema roka važenja izdate dokumentacije.  Ispitni uzorci su u dimenzijama cca. 3900 x 4600 mm (visina x širina) i orginalnoj debljini. Ispitivanje se može vršiti sa ili bez opterećenja.

Opis navedenih standarda (metoda) koje spominjemo:

JUS (SRPS) U.J1.140/1976 – Zaštita od požara – Ispitivanje otpornosti krovnih pokrivača protiv dejstva požara spolja.

BAS CEN/TS 1187:2013 – Metode ispitivanja izloženosti krovova požaru izvana.

BAS EN 13501-5:2017 – Klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema njihovom ponašanju u požaru – Dio 5: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja krovova izloženih požaru izvana.

JUS (SRPS) U.J1.110/1986 – Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu – Ispitivanje otpornosti međuspratnih konstrukcija prema požaru.

BAS EN 1365-2:2015 – Ispitivanja vatrootpornosti nosivih elemenata – Dio 2: Međuspratne i krovne konstrukcije.

BAS EN 13501-2:2017 – Klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata prema njihovom ponašanju u požaru – Dio 2: Klasifikacija prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar isključujući ventilacione sisteme.