image
Zaštita i spašavanje

U skladu sa setom Evropskih direktiva EURATOM i uspostavom UCPM okvira civilne zaštite, INZA svim svojim stručnim kapacitetima integriše, analizira, proračunava i predlaže mjere za upravljanje svim potencijalnim rizicima od prirodnih i drugih nesreća, uključujuci rizike od poplava, zemljotresa, klizišta, i drugih prirodnih nesreća, kao i incidenata izazvanih ljudskim nemarom. Pri tome se klijentima predlaže najoptimalniji model koji zadovoljava sve potrebne standarde i procedure, a ujedno smanjuje nepotrebne troškove i povećava stepen prevencije.

1. Procjena rizika od prirodnih i drugih nereća
2. Mapiranje terena i prostorno planiranje
3. Izrada geo-informacione web platforme za upravljanje rizicima, monitoring, prikupljanje podataka, analize i arhiviranja baze podataka
4. Vizualizacija podataka u prostornom okruženju