Konkurs za posao: Stručni saradnik u finansijsko-računovodstvenom sektoru

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Zbog povećanog obima poslovnih aktivnosti „Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o.” Sarajevo, kao dio regionalne poslovne grupe okupljene oko brenda INZA Protecting people, sa sjedištem u ulici Vitomira Lukića 12a, raspisuje:

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

  1. Stručni saradnik u finansijsko-računovodstvenom sektoru (m/ž)________________ 1 izvršilac

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

USLOVI:

  1. VSS – završen ekonomski fakultet;
  2. Iskustvo na istim ili sličnim poslovima od minimalno 5 godina;
  3. Poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office);
  4. Poznavanje engleskog jezika;
  5. Kandidati sa položenim ispitom Certificiranog računovođe imaju prednost;
  6. Organizacione, rukovodne, analitičke sposobnosti i sklonost ka timskom radu;
  7. Vozačka dozvola B kategorije – poželjno.

 

TRAŽENE OSOBINE:
– Sposobnost ispunjavanja više radnih zadataka istovremeno u zadatim vremenskim rokovima;
– Organizacione i prezentacijske sposobnosti;
– Komunikativnost;
– Analitičnost;
– Rukovođenje;
– Kreativnost;
– Posvećenost detaljima;
– Spremnost na timski rad;
– Sposobnost izvještavanja.

 

NUDIMO:
1. Stabilne finansijske i radne uslove;
2. Stimulativni sistem nagrađivanja;
3. Mogućnost napredovanja i usavršavanja;
4. Učešće na regionalnim i međunarodnim projektima;
5. Stalni radni odnos;
6. Dinamičan posao.

 

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove navedene u konkursu i zainteresovani ste, molimo da nam biografiju-CV, dostavite na email adresu: posao@inzagroup.eu  sa napomenom, prijava na konkurs ili direktno na protokol INZA d.o.o. Sarajevo, ul. Vitomira Lukića 12 a, Ilidža-Stup.

Rok za slanje prijava je 15 dana od dana objave.
Lokacija: Sarajevo
Broj pozicija: 1
Datum objave: 14.12.2020.godine
Trajanje oglasa: 15 dana od dana objave