image
Uspostavljena saradnja s AJ-90 Ltd gen. partnerom kompanije NAFFCO

INZA Group je uspostavila je saradnju sa kompanijom AJ-90 Ltd, oficijalnim partnerom NAFFCO internacionalne organizacije, u oblastima protupožarnog inžinjeringa i oprema za aktivnu i pasivnu zaštitu od požara.

NAFFCO je među vodećim svjetskim proizvođačima i dobavljačima vrhunske vatrogasne opreme, protivpožarnih sistema, vatrogasnih alarma, sigurnosnih i inženjerskih sistema širom svijeta. NAFFCO je prisutan u preko 100 zemalja širom svijeta.