image
Identifikacija rizika na kritičnoj infrastrukturi

Još jedan uspješno realiziran projekat je iza nas –  projekat iza kojeg stoji ”INZA team”.

INZA institut  za upravljanje rizicima i naučno- istraživački rad Beograd implementirao je Studiju integrisanog sistema identifikacije, analize i vrijednovanja rizika na kritičnoj elektrodistributivnoj infrastrukturi i to u zadanom roku od dvanaest mjeseci.

Važna studija provedena je na zahtjev JP ”Elektroprivreda Srbije”, jer u čitavom elektroenergetskom sistemu (EES) Srbije,  distributivna elektroenergetska mreža ima najmanju pouzdanost rada. Akvizicijom podataka  različitih aspekata smo dodatno procijenili nivoe različitih rizika koji utječu na rad ali i pouzdanost rada elektrodistributivnog sistema. Primarni ciljevi su bili sljedeći:

1. Zaštiti  kritične elektrodistributivne infrastrukture od prirodnih i tehničko- tehnoloških nesreća i smanjenje rizika od katastrofa izazvanih klimatskim promjenama.

2. Uspostaviti interaktivna rješenja za preventivno upravljanje rizicima i neregularnim radnjama stanja.

3. Uspostaviti  sistem integrisane zaštite.

 

 

 

U Studiji smo analizirali, obradili i dali prijedloge za koordinisanu plansku akciju republičkih institucija, institucija lokalne samouprave kao i Službe Elektroprivrede uslijed kritičnih situacija. Za  primjer smo uzeli totalni prekid napajanja grada električnom energijom koji se dogodio u decembru 2016. godine u Majdanpeku.

Identifikovali smo, prikupili, klasifikovali i analizirali sve rizike kojima je izložen svaki DS i prema tome smo ga svrstali u dvije velike grupe:

a) Grupa rizika koji su izvorno tehničke prirode i tiču se pouzdanosti elemenata opreme i postrojenja, te obučenosti i osposobljenosti zaposlenih lica.

b) Grupa rizika iz oblasti opće bezbjednosti koji su izvorno vezani za mogućnost nastanka događaja koje izazivaju ljudi ili prirodno djelovanje.

U toku rada na ovom projektu mi smo primjenjivali snimanje 35 kV i 20 kV, napravili smo 3D modele izvoda i podatke unijeli u GIS bazu.