image
Besplatna aplikacija ''INZA GROUP-e''

Naša GIS aplikacija dostupna institucijama i građanima na korištenje, još jedan potez društveno odgovornog poslovanja naše kompanije.

Interaktivna aplikacija prikazuje statistiku oboljelih od virusa korona u evropskim zemljama u realnom vremenu. GIS aplikaciju je napravio tim sektora inžinjeringa, koji dugi niz godina koriste inovacije u poslovanju i prilagođava ih određenoj situaciji.

Epidemija koronavirusa je reprezentativan primjer negativne pojave i procesa u društvu koji je izrazito dinamičan proces, gdje se informacije sa terena konstantno mijenjaju i za čiju je analizu i pravovremeno djelovanje neophodan alat koji može u svakom trenutku da prikaže bitne parameter za pojedinca, objekat i regiju u realnom vremenu.

Pojavom pandemije koronavirusa, epidemija kao rizik je postao najveći problem ili izazov u savremenom društvu i mi smo ponudili naš “Informacioni sistem za upravljanje rizicima epidemija” , na upotrebu svim organizacijama zaduženim za borbu protiv koronavirusa. To je naš mali doprinos društvu u ovoj kompleksnoj situaciji. GIS aplikacija je prvenstveno namjenjena institucijama koje su zadužene za borbu protiv koronavirusa, ali može da se koristi u bilo kojoj organizaciji kojoj je potreban alat za brz i beskontaktan protok informacija o koronavirusu.

Platforma ”Koronavirus prevencija” je razvijena kao sistem prevencije i zaštite medicinskog osoblja, ali i drugog osoblja za efikasniju daljinsku komunikaciju sa potencijalno zaraženim COVID-om 19 . Platforma je namjenjena medicinskom osoblju iz razloga sto je najvise izloženo pandemijskom riziku dobijanja i prenošenja virusa, jer se svakodnevno suočava sa ogromnim brojem potencijalno zaraženih osoba ali nije ograničena samo na medicinsko osoblje već je primjenjiva i za drugo osoblje koje se obavlja aktivnosti kroz panedmiju, pa čak i same građane da šalju informacije nadležnim centrima za borbu protiv pandemije. Platforma “Koronavirus prevencija” također smanjuje primjetno zatrpavanje medicinskih kapaciteta, gdje dolazi do grupisanja i kontakta potencijalno zaraženih sa drugim pacijentima i medicinskim osobljem. Platformu “Koronavirus prevencija” možete pogledati i na našoj zvaničnoj web stranici i društvenim mrežama.”