image
Akreditacija ATS

Proces akreditacije Kontrolnog tijela INZA d.o.o. Beograd je zaokružen dobijanjem certifikata od Akreditacijskog tijela Srbije (ATS)