image
Prevencija i provedba preporuka naših uposlenika

U jeku pandemije virusa SARS-CoV-19.  kako bi prevenirali  ali i proveli važne preporuke, organiziran je trening za uposlenike INZA GROUP-a , kojeg je provela Asocijacija za upravljanje rizicima (AZUR) u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije  i EU standardima.

Predavači su bili renomirani stručnjaci iz oblasti upravljanja epidemiološkim i pandemijskim rizicima. O preventivnom aspektu pandemije govorila je mikrobiologinja doc.dr. Adna Bašić koja je i predsjednica Naučnog odbora AZUR-a

”Informacije koje su dostupne javnosti neophodno je filtrirati, onemogućiti stvaranje panike. Suočavanje sa epidemijom znači i pravovremeno reagovanje u pogledu štete i poslijedica koje će se manifestovati na turizam, ekonomiju ali i zdravstvene institucije, čiji uposlenici su na izmaku snaga. Država Bosna i Hercegovina poduzela je mjere koje je naredila SZO/WHO  i izabrali smo jedan od dva ponuđena modela djelovanja u vrijeme pandemije, ” konstatovala je Bašić. Ukazala je i na važnost upotrebe dezinfekcionih sredstava.

”Izbor dezinfekcionih sredstava koja su u prodaji se mora kontrolisati. Postoje jasni propisi koja sredstva i u kojem omjeru se mogu koristiti kao dezinficijens, ne može se od nasumičnih materijala proizvoditi sredstva, u kojekakvim uvjetima te koja u konačnici mogu načiniti više štete nego koristi”, poručila je predsjednica Nadzornog odbora AZUR-a, apelujući da zdravlje građana mora biti prioritet.

Broj zaraženih osoba na globalnom nivou raste iz sata u sat, nameće se pitanje da li smo zakasnili i zakazali, u praksi i primjeni? O statističkim podatcima i preventivnim mjerama govorila je i prof.dr. Zarema Obradović

”Pojava zabluda očigledan je primjer. Niko ne zna i ne može tvrditi da li će virus korona nastaviti egzistirati i nakon stadija pandemije, ne znamo da li će za nekoliko godina mutirati, i ne možemo sa sigurnošću tvrditi na koji način se raširio virus. Ono što u ovom momentu moramo i možemo jeste reagovati na pravi način, imati plan djelovanja po svakom mogućem scenariju”, poručila je epidemiologinja prof.dr. Zarema Obradović i apelovala je na najrizičniju skupinu, sugrađane treće životne dobi, da se striktno drže propisanih mjera.

O praktičnim primjenama mjera zaštite i upravljanju u kriznim situacijama govorio je i mr. Haris Delić predsjednik Asocijacije za upravljanje rizicima.

”Preporuke važe za sve nas, nema pravila iako se izdvajaju dvije rizične kategorije u našem društvu.  Ipak, to nije i ne može biti izgovor da svi ne preuzmemo dio svoje odgovornosti u novonastaloj situaciji. Važno je preventivno djelovati, spasiti svaki život, zdravlje svakog građanina, ali i zaštiti one koji su spremni u svakom trenutku budu na usluzi građanstvu”

Da se na vrijeme počelo reagovati pokazuje i primjer Asocijacije za upravljanje rizicima koja je od polovine prošle godine počela sa partnerskim organizacijama primjenu integrisanog modela zaštite kao i izrade planova zaštite i procjena šteta, a kojim su obuhvaćeni i epidemiološko-pandemijski rizici i to u okviru projekta ”EU 4 better civil protection” (Evropska unija za bolju Civilnu zaštitu)  koji je urađen u skladu sa UN/WHO standardima. O samoj primjeni i provedbi govorio je mr.Edin Garaplija član Naučnog odbora Asocijacije za upravljanje rizicima.

”Smjernice  po Evropskim standardima implementirali smo u projektima koje smo ranije radili, možemo reći da smo bili spremni  pravovremeno djelovati i prenijeti naša iskustva u praksu. Mjere prevencije i zaštite primjenili smo u radnoj sredini ali i na terenu. Treningom smo pokušali približiti u praksi smijernice postupanja u kriznim situacijama, ulogu kriznog štaba, način kriznog djelovanja, osiguravanje logistike ali i govoriti o važnosti zaštite radnika”, zaključio je Garaplija.