image
Naučnoistraživački rad i Centar za edukaciju i trening

 

INZA je uspostavila Istraživačko razvojni centar sa deset doktora nauka iz različitih multidisciplinarnih širih oblasti zaštite i spašavanja, koji je akreditovan od Ministarstva obrazovanja Srbije. U svom naučnoistraživačkom radu koristimo Autodesk platformu za izradu BIM (Building Information Modeling) 7D modela za upravljanje rizicima izgradnje i održavanja na projektima kritične infrastrukture. Također, koristimo i IT rješenja za simuliranje i razvijanje scenarija požara na zatvorenim i otvorenim prostorima (FDS – Fire Dynamic Simulator), kao i evakuacije ljudi iz određenih prostora (EVAC). Ove naše IT platforme prate direktivu INSPIRE 2007/2/EZ o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije i GDPR direktivu za zaštitu korištenja i distribucije ličnih podataka.

Centar za edukaciju i treninge INZA je akreditovan od Ministarstva obrazovanja Bosne i Hercegovine za razvoj kadrova i specijalizaciju u široj oblasti zaštite i spašavanja. Posjeduje moderno opremu i omogućava DLS (Distance Learning System) učenja na daljinu.