image
Zaštita i spašavanje

Inžinjering zaštite i spašavanja od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća, zaštite od požara, zaštite i zdravlja na radu i zaštite životne sredine

Inženjering INZA grupe izrađuje obaveznu zakonom propisanu dokumentaciju za procjenu rizika i planove postupanja, po osnovu metodologije za procjenjivanje rizika „EU smjernice za procjenjivanje rizika, (Brisel, 21.12.2010 SEC(2010), 1626)“. Pri izradi dokumentacije rukovodimo se integrisanim standardima ISO 9001, 14001, 45001, te specifičnim standardima ISO 22301, ISO 27001 i ISO 31000.

Za mapiranje terena i prostorno planiranje, koristimo profesionalne letjelice UAV i DRON sa pripadajućom FLIR i NIR opremom.

 

INZA je na platformi ArcGIS razvila svoje geo-informaciono rješenje za upravljanje rizicima i prikupljanje, monitoring, upravljanje, analizu i arhiviranje GIS baza podataka prialogođenu specifičnim zahtjevima različitih grupa poslovnih korisnika. Naše rješenje posjeduje mogućnost analiziranja prostorne lokacije, organizacije informacija i vizualizacije različitih scenarija rizika (prirodnih, tehničko-tehnoloških i ljudskih). Pored prostornog planiranja i 3D scenarija, naše rješenje daje mogućnosti širih i preciznih analiza, koje se mogu koristi kao alat za rješavanje problema i brzo odlučivanje, te vizualizaciju podataka u prostornom okruženju.