image
Platforma za upravljanje rizicima

INZA kao regionalni lider u oblastima zaštite i spašavanja, zaštite kritične infrastrukture i zaštite od prirodnih i drugih nesreća razvila je informacioni sistem za upravljanje rizicima na platformi GIS-a.

U softveru su integrisane Evropske smjernice za upravljanje rizicima, predstavljene prikazom najvjerovarnijeg i najgoreg scenarija koji može pogoditi određenu regiju ili administrativnu jedinicu. Svaki od scenarija pokazuje kvantitativni i kvalitativni uticaj nesreće na osnovu čega je moguće dati precizna uputstva za prevenciju, sanaciju i djelovanje u toku trajanja nepogode. Naše metode su inovativne, savremene i standardizovane kao u najrazvijenijim zemlja Svijeta.

Više informacija o platformi možete pronaći na linku ispod.

#inza #inzagroup #inzagis #zastitaispasavanje #prevencija