image
Pratite stanje sa širenjem koronavirusa uz aplikaciju INZA Group

INZA Group, regionalni lider u sistemu upravljanja rizicima, razvila je softver za monitoring koronavirusa u Evropi i BiH.
Aktivno ažuriramo informacije tako da su dostupne svakom stanovniku Bosne i Hercegovine i regiona. Akcenat je stavljen na statistiku zaraženih u našoj zemlji, a sve to praćeno je najnovijim vijestima koje nam dolaze od nadležnih institucija.
Stanje sa širenjem koronavirusa možete pratiti na linku ispod: