image
Aplikacija za monitoring slučajeva zaraženih koronavirusom u Evropi i BiH

INZA group, kao regionalni lider u sistemu upravljanja rizicima i kao društveno odgovorna kompanija, razvila je softver za monitoring koronavirusa u Evropi i BiH. Interaktivna aplikacija prikazuje statistiku oboljelih od koronavirusa u Evropskim zemljama u realnom vremenu. Akcenat je stavljen na statistiku zaraženih u BiH, sa najnovijim vijestima nadležnih institucija i preporukama za stanovništvo.
INZA group u svom radu koristi najsavremenije alate za upravljanje rizicima. Aplikacija je urađena na platformi GIS-a i podaci se redovno ažuriraju.