image
Sastanak Team leadera INZA grupacije

Team Leaderi INZA grupacije predstavili rad svojih sektora

U petak, 06. marta, Team leaderi INZA grupacije predstavili su rad svojih sektora tokom prvog tromjesečja tekuće godine. Nakon toga, predstavljeni su plan i strategija razvoja INZA Grupacije za naredni period, te je napravljena radionica sa Team leaderima u svrhu efikasnijeg rada i cjelokupnog zadovoljstva svih uposlenika.