image
Općina Bosanska Krupa bogatija za četiri nova planska dokumenta

Zahvaljujući projektu „EU za bolju civilnu zaštitu – Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije“, Općina Bosanska Krupa ima 4 nova planska dokumenta iz oblasti zaštite od požara, prirodnih i drugih nesreća.
Uručenju dokumenta su pored predstavnika civilne zaštite, MUP-a, drugih službi i organizacija prisustvovali i predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih društva sa područja Općine Bos. Krupa “DVD Bosanska Krupa”, “VD Otoka” i “DVD Jezerski”. Projekat je realizirala Asocijacija za upravljanje rizicima “AZUR” a dokumenta izradila “INZA” Sarajevo.