image
Konkurs za prijem u radni odnos - zaštitar
Zbog povećanog obima poslovnih aktivnosti Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u ulici Vitomira Lukića 12a, Općina Ilidža, raspisuje:

K  O  N  K  U  R  S
Za prijem radnika u radni odnos na poziciju:
Zaštitar
Broj izvršilaca: 3

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

Uslovi:

 • Najmanje SSS, diploma;
 • Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite izdat od FMUP;
 • Poznavanje engleskog jezika (nije eliminatorno);
 • Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorija (poželjno);
 • Znanje rada na računaru (poželjno);
 • Dokaz da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata; (po zasnivanju radnog odnosa)
 • Dokaz da kandidadt nije kažnjavan; (po zasnivanju radnog odnosa)

Opis poslova:

U skladu sa odredbama Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (Službene novine Federacije BiH 78/08 i 67/13).

Osobine:

 • Sposobnost ispunjavanja više radnih zadataka istovremeno u zadatim vremenskim rokovima sa minimalnim nadzorom i dodatnom stručnom pomoći;
 • Organizacione sposobnosti, komunikativnost i analitičnost;
 • Spremnost na timski rad i sposobnost izvještavanja;

Nudimo:

 • Stabilne finansijske i radne uslove
 • Stimulativni sistem nagrađivanja
 • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove navedene u konkursu i zainteresovani ste za neku od pozicija, molimo da nam biografiju – CV (obavezno sa slikom) i motivaciono pismo, zajedno sa traženom dokumentacijom, dostavite:

 • na email adresu posao@inzagroup.eu sa napomenom, prijava na konkurs za „Upisati za koju poziciju se prijavljujete“;
 • direktno na protokol Agencije INZA d.o.o. Sarajevo, ul. Vitomira Lukića 12 a, Ilidža-Stup;

Rok za slanje prijava je 15 dana od dana objave.
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će obavješteni pismenim putem u roku od 10 dana od zatvaranja konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Lokacija: Sarajevo
Broj pozicija: 3
Datum objave: 04.03.2020.godine
Trajanje oglasa: 10 dana od dana objave