image
Ispitivanje otpornosti na požar, TRIMO d.o.o., Slovenija

U Ispitnoj laboratoriji za termodinamička ispitivanja građevinskih elemenata, materijala i konstrukcija u INZA Sarajevo, koja je akreditovana od Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine po standardu BAS EN 17025:2018, bilateralnog potpisnika EA MLA, dana 29.01.2020., obavljeno je ispitivanje otpornosti prema požaru proizvoda, fasadni sendvič panel pod nazivom “Trimoterm Power T“, debljine 200 mm, proizvođača Trimo d.o.o., Slovenija. Ispitivanje je rađeno prema europskom standardu  BAS EN 1364-1:2016 – Ispitivanja vatrootpornosti nenosivih (neopterećenih) elemenata – Dio 1: Zidovi. Na ovom ispitnom uzorku primjenjen je novi inovativni način montaže na ram ispitne peći. Ispitani proizvod sa dobivenim certifikatima namjenjen je za plasman na svjetsko tržište.