image
Agencija za zaštitu ljudi i imovine
  • Fizička zaštita
  • Tehnička zaštita
  • Monitoring centar (DOC centar 24/7)
  • VIP zaštita